Behörig trafik mellan 05 och 10. Från och med 3 september släpps behörig fordonstrafik in på delar av nyrestaurerade Kungsgatan. Det gäller sträckorna Magasinsgatan - Västra Hamngatan och Östra Hamngatan – Harry Hjörnes plats. Kungsgatan har varit stängd för motordriven trafik sedan december förra året.

Nylagda granitplattor och ny markvärme är anledningen till att Kungsgatan fått vila sig från motordriven trafik sedan slutet av förra året. Nu hävs förbudet och under hösten släpps behörig trafik återigen in på gågatan.

Får köra på morgonen
– Det sker i två etapper. Först öppnar vi sträckorna mellan Magasinsgatan till Västra Hamngatan och Östra Hamngatan till Harry Hjörnes plats. Etapp två berör sträckan Västra Hamngatan till Östra Hamngatan som öppnar i samband med att arbetet på Korsgatan blir färdigt i november, säger Magnus Jäderberg på Trafikkontoret.

Samtidigt införs nya bestämmelser för vilka tider som gäller. Förut var behörig trafik tillåten mellan midnatt och klockan 11 på förmiddagen. Nu blir tidsramen snävare – från 05.00 till 10.00.

Fler permanenta lastplatser
– Sophantering och distribution ska vara klara innan butikerna öppnar. För att underlätta för varutransporterna har vi utökat antalet permanenta lastplatser. De finns på Ekelundsgatan, Västra Hamngatan och Östra Hamngatan, säger Magnus Jäderberg.

På en gågata får enbart behörig trafik köra. Enligt trafiklagstiftningen handlar det om motorfordon som har ett ärende – sophantering, varudistribution, boende eller transport av rörelsehindrad.