32 tyska pelarekar kommer att ersätta almarna och lindarna längs Kungsladugårdsgatan i Majorna. De gamla träden ska i den kommande veckan sågas ned i samband med att gång- och körbanorna mellan Mariaplan och Godhemsgatan får ny asfalt.

Park- och naturförvaltningen räknar med att de 32 nya träden, som kan bli upp emot 20 meter höga, ska vara på plats i maj nästa år.

Skador från trafik och beskärning

En del av de gamla träden har stått ända sedan 20-talet. Trafiken och hårdhänt beskärning på 70-talet har också bidragit till att de drygt 80 år gamla träden nu är i dåligt skick.

De har också haft svårt att få tillräckligt med vatten vilket gett dem torkskador.