Räkna med omvägar och längre restider. Långedragsvägen stängs för fordonstrafik i åtminstone tre veckor när första etappen av renoveringen av Kungsstensmotet nu inleds. Trafiken i området kommer att påverkas på olika sätt. Värst blir det för fordonstrafiken som får köra långa omvägar när vägar stängs.

Renoveringsarbetena görs i etapper och pågår fram till december i år. Den första etappen inleds idag onsdag 22 februari och kommer att pågå i åtminstone tre veckor. Då stängs Långedragsvägen mellan Kungsstensmotet och Karl Johansgatan för fordonstrafik. Trafiken österut leds om via Högsboleden och trafiken västerut via Gnistängsmotet. Bilister får räkna med längre restid, då det blir en omväg.

Håll koll på bussarna i To Go-appen

Busslinjerna som kör via Långedragsvägen kommer att ledas förbi arbetet växelvis med trafiksignal. Du som åker med buss kan söka resa i Västtrafik To Go-app för att se eventuella ändringar eller förseningar.

I andra etappen av renoveringsarbetet stängs bron över Västerleden i Kungsstensmotet och även här får trafikanter räkna med långa omledningar. I den tredje etappen stängs avfarten från Västerleden norrifrån till Kungsstensmotet.

Gång- och cykeltrafik påverkas inte av avstängningarna.