Gatubolaget Teknisk Service erbjuder nu kurs i miljövänligt körsätt för förare i kommunala bolag och förvaltningar som hyr bilar via bolaget. Några av dem som gått kurs har sänkt bränsleförbrukningen med hela 30 procent, de flesta sparar 15 procent. Störst skillnad före och efter kursen syns bland manliga förare.

– I grunden är det samma kurs som i dag ingår i den vanliga körkortsundervisningen. Men vår kurs är också speciellt anpassad till de miljömål staden har, och de speciella förhållanden som råder här i Göteborg, säger Therese Rundberg, ansvarig för utbildningen hos Gatubolaget Teknisk Service.

Kurs i två delar

Kursen uppfyller också Vägverkets alla krav på en utbildning som lär ut miljövänligt körsätt. Kursen kommer även att uppmärksammas i TV8 och programmet ”Teknikens Värld”, onsdagen den 22 oktober.

398E.jpg
– Man lät Erica Johansson gå kursen. Skillnaden hur hon körde innan och efter var faktiskt rätt stor.

Utbildningen är uppdelad i två delar. I den första delen ger sig föraren ut i normal stadstrafik tillsammans med en instruktör. Föraren får först köra på sitt vanliga sätt. Sedan körs samma sträcka, men nu enligt handledarens instruktioner.

Mätare visar skillnaderna

– Vi har en mätare i bilen som direkt visar skillnaderna i allt från bränsleförbrukning till snitthastighet. I de flesta fall blir det en tankeställare för föraren, speciellt när de inser att de inte förlorar någon tid på att köra miljövänligt. Ofta blir det tvärtom, säger Åke Jansson, en av fyra instruktörer som leder utbildningen.

– De flesta som går kursen minskar bränsleförbrukning med runt 15 procent. Men vissa elever har fått ned förbrukningen med 30 procent. Det beror lite på vilken kunskap man har om miljövänligt körsättet innan, säger Therese Rundberg.

Den andra delen är ungefär två timmar lång teoridel. De data som föraren får under sin körning undersöks gemensamt med läraren.

Men kursdeltagarna får också en genomgång om allt från vad koldioxidutsläppen betyder för miljön, hur Göteborgs miljözoner fungerar till Kyotoavtalet och dess innehåll.
Therese Rundberg tror att män tar åt sig mer av kursen än kvinnor.

Störst skillnad bland manliga förare

– Skillnaden ”före” och ”efter” kursen visar sig mest hos männen, som ofta är väldigt tveksamma till varför de ska gå kursen överhuvudtaget. Men efteråt är det inga problem. Då uppskattar de vad de lärt sig. Kvinnor har normalt en mer öppen attityd till det vi lär ut från början av utbildningen. Så förändringen är inte så stor.

– Men det här handlar inte om minskad bränsleförbrukning i första hand, även om effekten är att den går ned ifall man följer utbildningens råd. Det handlar främst om att ge alla som går kursen en god förankring i varför det är så viktigt att alla som arbetar för kommunen kör så miljövänligt som möjligt. Det handlar om att värna miljön för alla göteborgare, säger Therese Rundberg.

Utbildningen är ett led i att nå Göteborgs Stads miljömål med minskade koldioxidutsläpp och minskat behov av fossila bränslen.

TIPS | Så här kör du miljösäkert
• Kör alltid på så hög växel som möjligt.
• Låt aldrig bilen gå på tomgång, till exempel vintertid när du ska skrapa rutorna. Skillnaderna i koldioxidutsläpp blir dramatiska.
• Undvik dubbade vinterdäck. De partiklar som dubbade däck rör upp, bland annat tungmetaller, är mycket skadliga för miljön.

Fotnot:
Mer information om kursen finns på Teknisk Service webbplats (se länk nedan).