NTF Väst får 200 000 i bidrag. Sverige ligger i topp i världen när det gäller trafiksäkerhet. Detta tack vare en lång tradition av olycksförebyggande arbete. Personer som flyttar hit från andra delar av världen har ofta med sig andra trafikvanor. För att sprida säkerhetstänket även till dem har föreningen NTF Väst nu beviljats 200 000 kronor av social resursnämnd.

Säkerhetsbälte i både fram- och baksäte, bilbarnstol anpassad för barnets ålder och reflexer på cykeln. I Sverige finns väl inarbetade regler och rutiner för att minska olycksrisken i trafiken. Det har också gett resultat. Sverige har sedan flera år legat i världstoppen över länderna med lägst antal dödsolyckor i relation till befolkningsmängden.

”Här i Sverige lär man sig redan som barn”
Men säkerhetstänket är inte lika utbrett överallt. Bilbarnstolar hör fortfarande till undantaget i många länder. Och även om det brukar finnas lagar om säkerhetsbälte är det inte säkert att de efterlevs.

– Många slarvar för att informationen inte har kommit fram på ett bra sätt. Här i Sverige lär man sig redan som barn hur man ska tänka för att öka trafiksäkerheten, säger Shahla Alamshahi, projektledare på Nationella föreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF.

NTF Väst gör regelbundna studier av bältesanvändning. En jämförelse mellan 500 bilar i Angered respektive Askim nyligen visade att 17 procent slarvade med bältet i Angered jämfört med 7 procent i Askim.

Utbildning för SFI-studerande
Som ett sätt att öka kunskapen om hur man kan minska olycksrisken arrangerar NTF varje år en utbildning riktad till personer som studerar svenska för invandrare. Den genomförs med stöd av bland annat social resursnämnd i Göteborgs Stad.

Den senaste utbildningsdagen ägde rum på Frölunda kulturhus den 14 oktober och lockade drygt 1 000 deltagare. De fick lyssna på korta föredrag om bland annat barnsäkerhet, bilförsäkringar och hur det går till att ta körkort.

Deltagarna fick också handfasta exempel på risker i trafiken och hur de kan minskas. Vad som händer med en melon som faller från cykelhöjd, med respektive utan cykelhjälm på. Och hur det känns att krocka i sju kilometer i timmen i en krocksläde.

– Det är en bra upplevelse för dem som tänker att ”jag behöver inte säkerhetsbälte i låga hastigheter”, säger Shahla Alamshahi.

Utöver utbildningsdagen undervisar NTF Väst även om trafiksäkerhet för SFI-klasser löpande under året.