I Majorna är man sämre på att använda cykelhjälm än på andra ställen i Göteborg. Där saknade dessutom fyra av tio cyklister belysning. Det framgår av ny statistik från trafikkontoret. "Det är skrämmande att så många inte syns i trafiken", säger trafikingenjör Hans-Erik Svensson.

På andra mätpunkter i stan var det fler som använde cykelhjälm visade trafikkontorets undersökning som gjordes under hösten.

Avgörande för hur stor användningen av hjälm och belysning tror Hans-Erik Svensson är hur långt man cyklar.

– Vi har en mätpunkt i Frölunda, vid gamla Pripps, och där var det betydligt fler som hade cykelhjälm och belysning. Där är det sannolikt också fler som cyklar långt än de man ser i stan, säger han.

Bara knappt hälften

Totalt sett var det fler göteborgare som var rädda om sina huvuden när de cyklade än någonsin tidigare.

6BA4.jpgTrafikkontorets mätningar visar att användningen av cykelhjälm nu är uppe i 44,3 procent. När mätningarna startade 1991 var motsvarande siffra åtta procent.

– Det är naturligtvis positivt, men det är fortfarande bara knappt hälften som använder hjälm, säger Hans-Erik Svensson.

Cykelhjälm har av många setts med viss skepsis. Har man fyllt 15 år gör man som man vill, men är man yngre är det lag på cykelhjälm.

Enligt föreningen Svenska cykelhjälmsgruppen är det huvudskador som orsakar 64 procent av alla dödsolyckor. Det finns även ett starkt samband mellan hjälmanvändning och lägre risk för huvudskador.

Fler kvinnor har hjälm

När mätningarna startade i Göteborg var det fler män än kvinnor som använde hjälm, men nu är det tvärtom. Av kvinnorna var det 46,2 procent som använde hjälm mot 42,3 procent av männen ifjol.

Ökningstakten har varit några procentenheter varje år, men ser nu ut att stanna upp.

– Det är ganska naturligt när siffrorna blir högre, säger han.

När det gäller belysning hade sju av tio rätt belysning. Många andra saknade helt lampor, men en hel del hade också icke-godkänd belysning.

– Man får inte ha blinkande lampor och lamporna måste också vara monterade på cykeln och får inte sitta på ryggsäcken eller kläderna, säger Hans-Erik Svensson.