Nu ska även Kyrkogatan i Göteborgs city förvandlas från en trång bilgata till ett lugnt gångfartsområde. I denna vecka börjar arbetena på sträckan mellan Västra och Östra Hamngatan.

Först i november är hela ombyggnaden på den 300 meter långa sträckan helt klar.

Helt avstängd i två veckor

– Vi siktar på att vara färdiga i god tid före julhandeln, säger Linda Leman, projektledare på Trafikkontoret.

Men innan det blir fint på Kyrkogatan, blir det stökigt och svårt att komma fram. Nästa måndag, 8 juni, börjar de större arbetena. Två veckor därefter kommer hela gatan att vara avstängd.

– Det kommer vi tyvärr inte ifrån. Och sedan kommer gatan att vara avstängd i etapper under resten av byggtiden, säger Linda Leman.

Gräver upp hela gatan

Stoppen gäller inte bara bilar och motorcyklar utan även mopeder och cyklar. Bara gående kommer fram under de två veckorna. Att det blir så, beror på att det här inte bara handlar om ombyggnad till gångfartsområde, med ny stenbeläggning, belysning och p-platser. Här ska också läggas ned nya ledningar i gatan.

– Vi ska lägga dagvattenledningar för Göteborg Vatten på hela sträckan, och även fjärrkyla åt Göteborg Energi. Hela gatan kommer i princip att bli uppgrävd och jobben blir mycket mer omfattande under själva byggfasen, jämfört med när vi bygger om till ett vanligt gångfartsområde, säger Linda Leman.

– Vi ser dock stora fördelar med att arbetena samordnas. Det ger både ekonomiska och tidsmässiga vinster jämfört med om arbeten skulle utföras var för sig.

Får bara köra i gångfart

Ombyggnaden av Kyrkogatan kostar cirka sex miljoner kronor. Kostnaderna delas mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna på Kyrkogatan, enligt samma upplägg som tidigare tillämpats på bland andra Vallgatan, Magasinsgatan, Fredsgatan och Drottninggatan. Göteborg Energi och Göteborg Vatten bekostar sina delar själva.

På gångfartsområden – som tidigare kallades gårdsgator – får bilar, mopeder och cyklar inte köras fortare än gångfart, alltså runt tio kilometer i timmen. Alla fordon har också väjningsplikt mot de gående och bilar får inte parkeras på gatan, bara på särskilda p-platser.