En kakofoni av biltutor invigde på måndagsförmiddagen Göteborgs Stads nya miljöbilspool. ”Vi tycker det är en självklarhet att officiella verksamheter ska gå före med bilpooler, och vi har förstått att vi är tidigt ute” sa trafikkontorets direktör Jonas Johansson innan de trettio miljöbilarna rullade iväg ut från Gustaf Adolfs torg.

– Det är bra att det är gasbilar och att man parkerar gratis ute på stan några timmar. Det är lätt att lära sig att tanka gas också, så det har bara varit positivt, säger Bo Antoni på Kretsloppskontoret.

Smygstart efter midsommar

Han är en av dem som redan hunnit prova att boka en miljöbil via Internet och göra ärenden i tjänsten vid några tillfällen. Tidigare har han varit tvungen att låna någon kollegas tjänstebil eller använt sin egen bil och betalat dyra p-avgifter.

Miljöbilspoolen smygstartade strax efter midsommar men först den här veckan finns alla trettio bilarna på plats. Det är små, mellanstora och stora bilar blandat och de går på fordonsgas, miljödiesel eller är elhybridbilar.

5D4E.jpgÄn så länge är det bara tjänstemän på sex förvaltningar i centrala Göteborg som får använda bilarna i tjänsten och hyra dem privat.

Många vill vara med

Men intresset från andra förvaltningar som inte är med i bilpoolen är stort.

– Vi räknar med att när vi fått stabilitet i poolen för de förvaltningar som är med och känner att det flyter så kan vi koppla på fler, säger Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

Göteborgs Stad är först i Sverige med en miljöbilspool i den här storleken och poolen har också väckt intresse från andra svenska offentliga verksamheter.

– På många andra håll i landet funderar man på att göra liknande, vi har haft delegationer på besök, bland annat Rikstrafiken som upphandlar tågtrafik nationellt. Det kan i framtiden bli möjligt att koppla ihop en bilpool med tågtrafik, berättar Anders Roth.

Förutom att använda en poolbil för att göra tjänsteärenden kan de anställda i de anslutna förvaltningarna också hyra en bil kvällar och helger. Priserna är marknadsmässiga – bilarna får inte hyras ut för billigt för då kräver Skatteverket förmånsskatt.


Fotnot:

De förvaltningar som är med i miljöbilspoolen är Stadskansliet, Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Kretsloppskontoret och Göta Lejon.