Även Hisingen får stationer. Trafiknämnden i Göteborg har nu fattat de sista i en rad av inriktningsbeslut om hur nästa generation av stadens lånecykelsystem Styr & Ställ ska fungera.

– Vi ser en enorm potential i att utveckla systemet i Göteborg ytterligare. Nu har vi möjlighet att etablera ett modernt och flexibelt lånecykelsystem som kommer att vara enklare att använda för många fler boende och besökare i Göteborg, säger Anastazia Kronberg, projektledare på trafikkontoret.

Det nuvarande Styr & Ställ-systemet infördes 2010 och har i dagsläget cirka 1 000 cyklar och 68 stationer i centrala Göteborg. Avtalet med den nuvarande leverantören gäller till våren 2020. Inför upphandlingen av nästa generations lånecyklar har trafiknämnden nu fattat de inriktningsbeslut som behövs för att kunna utforma upphandlingen. Det är dock kommunfullmäktige som fattar det slutgiltiga beslutet.

Hisingen får lånecyklar
Det nya systemet ska täcka ett ungefär dubbelt så stort område och ha nästan dubbelt så många cyklar som idag. Dagens område når inte över till Hisingen men det ska det nya göra. På Hisingen ska Lindholmen, Lundby och Kvillebäcken få cykelstationer, likaså Frihamnen och Backaplan allt eftersom stadsutvecklingen fortsätter där. På södra sidan av älven ska dagens område utökas mot söder med Änggården, Sahlgrenska, Guldheden och Mölndalsvägen. I öster med Olskroken, Redbergsplatsen, Gamlestadstorget och södra Marieholm. I väster med delar av Majorna. Allt detta betyder en ökning från dagens 1 000 cyklar till cirka 1 700 cyklar.

Fler förbättringar
Här är några andra planerade förändringar jämfört med dagens system:
• Smarta cyklar – i dagens system sitter tekniken i stationerna. I nästa system ska tekniken istället sitta i cykeln medan stationen blir passiv. Då behövs inte längre betalterminaler på stationerna. Detta gör det mycket smidigare för användarna att registrera sig och hämta ut en cykel via till exempel en smartphone. Det kommer även bli enklare att flytta stationer om det behövs och sätta ut tillfälliga stationer vid till exempel evenemang, eftersom stationerna i det nya systemet inte kräver anslutning till elnätet.
• Flexibla stationer – är en station full blir det möjligt att lämna tillbaka cykeln intill stationen.
• Integrering med kollektivtrafiken – målet är att lånecykelsystemet så långt som möjligt ska vara en del av den övriga kollektivtrafiken, med integrerade abonnemangs- och betalningslösningar och möjlighet att planera hela den kombinerade resan. För att utveckla detta pågår ett samarbete med Västtrafik.

Priset för ett helårsabonnemang på Styr & Ställ föreslås bli cirka 250 kronor. Det är i nivå med lånecykelsystemen i Stockholm och Malmö. Dessa användaravgifter räcker dock inte för att finansiera det kommande systemet i Göteborg. I trafiknämndens inriktningsbeslut ingår därför att lånecykelsystemet ska finansieras med en kombination av användaravgifter, intäkter från reklam (markupplåtelseavgifter), kommunala medel och eventuell annan möjlig finansiering, till exempel sponsring.

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om inköp av lånecykelsystemet beräknas själva upphandlingen påbörjas under 2018. Målet är att de nya cyklarna kan vara på plats våren 2020.

3D76.jpg