Nuvarande trafikdirektören Lars-Bertil Ekman blir Göteborgs Stads kontaktperson i det fortsatta arbetet att genomföra det västsvenska infrastrukturpaketet.

Det är stadsdirektör Åke Jacobsson som beslutat inrätta en ny funktion vid stadskansliet, direkt underställd stadsdirektören. Detta för att säkerställa en effektiv samordning inom staden, både vad gäller infrastrukturpaketet och hamnbanan.

Lars-Bertil Ekman tillträder sin nya tjänst den 1 juni.