Experterna svarade på göteborgarnas frågor. Husen i Haga, pendeltågstationernas placering och framkomligheten för trafiken vid Korsvägen var något av det som göteborgarna hade frågor om i Vårt Göteborgs chatt om Västlänken. Samtliga frågor och experternas finns svar nu att läsa på Göteborgs Stads hemsida.

Göteborgs Stads projektchef för Västlänken Karin Holmström och Trafikverkets projektchef Bo Larsson svarade på ett 70-tal frågor i chatten om Västlänken på tisdagseftermiddagen.

”Liseberg är bland det finaste Göteborg har. Är det verkligen nödvändigt att riva de gamla fina byggnaderna?” frågade Maj.

– Trafikverket kan återbygga de två byggnaderna som behöver rivas till ursprungligt skick men i dialog med Liseberg har de framfört andra önskemål, svarade Bo Larsson.

”Hur löser ni kommunikationerna genom Korsvägen?”
Annelie Pernheden frågade hur länge Korsvägen kommer att vara avstängd och hur man löser kommunikationerna som går där igenom.

– Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik kommer att kunna passera ”obehindrat”, i enlighet med Västsvenska paketets intentioner. Biltrafik i nordsydlig riktning GENOM Korsvägen kommer dock att vara förhindrad under något år, svarade Bo Larsson.

Signaturen Lisa E frågade: Om grundvattnet sjunker kan ju delar av Haga och Vasastan behöva rivas. Är det så ni planerar, för att kunna bygga nya höghus mitt inne i stan?

– Det finns inga som helst planer på att bygga höghus i Haga. Västlänken ska byggas så att den befintliga staden står kvar!, svarade Karin Holmström.

Kommer gå helt under jord
En fråga från signaturen ”Orolig göteborgare”: ”Hörde av demonstranterna vid Gustav Adolfs torg att Västlänken ska byggas i en tunnel ovanför Götatunneln, och att betongtunneln ska gå ovan jord vid operan ungefär och skymma sikten. Stämmer det?”

– Det stämmer inte, tunneln kommer att gå helt under nuvarande markyta!, svarade Bo Larsson.

Läs alla frågor och svar på länken nedan.