Åtta varutransportbilar ska på försök få köra i bussfilerna och använda extra lastzoner inom Vallgraven och Nordstan. Tanken är att antalet transporter och antalet körda kilometer på sikt ska minska och därmed också avgasutsläppen. Försöket ska pågå mellan april och oktober och är en del av EU-projektet Tellus.

– Det är viktigt att vi visar att staden vill gynna de transportörer som är duktiga. Sedan tidigare har vi goda erfarenheter av att premiera miljöbra persontrafik, som till exempel miljötaxi och miljöfordon. Nu behöver vi göra samma sak med godstrafiken, säger Anders Roth, miljöchef på Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Märkta med dekaler

De åtta försöksbilarna från Arla, Carlsberg, DHL, Poståkeriet och Schenker har sedan december haft GPS-mottagare och chaufförerna har rapporterat hur stor del av bilen som är fylld och hur de har lossat och lastat varor.

När försöket drar igång i april är bilarna märkta med särskilda dekaler och får köra i bussfilerna på Dag Hammarskjöldsleden, Odin/Friggagatan och E6:an mot Tingstadsmotet.

De får också hämta och lämna gods på egna attraktiva lastzoner mellan klockan nio och ett på vardagar.

Bilarna ska utnyttjas bättre

Tanken bakom försöket är att utnyttja bilarna bättre genom fler lastzoner. Rutterna blir också kortare och enklare om bilarna får köra i bussfilerna.

I dag väljer många åkare att inte fylla bilarna helt, tillgängligheten är på sina håll så dålig att chaufförerna helt enkelt inte hinner lasta och lossa.

Trafikkontoret ska övervaka och följa upp försöket ihop med TFK, institutet för transportforskning, för att se om det är en effektiv metod för att minska transporterna i innerstaden.

Som en del i projektet ingår också ett bättre samarbete med parkeringsvakterna.