Försöket med varutransportbilar som får köra i bussfiler och använda extra lastzoner har slagit väl ut. Nu funderar tjänstemännen på trafikkontoret på hur man kan gå vidare för att ytterligare minska trafikens utsläpp.

I sju månader har åtta lastbilar från fem olika företag på försök fått använda bussfilen på Dag Hammarskjöldsleden, Odins-/Friggagatan och E6 vid Tingstadsmotet. Chaufförerna har också fått lossa på mer attraktiva lastzoner när de lämnat gods i centrum.

”Körsträckor har minskat”

Nu håller försöket, som ingår i EU-projektet Tellus, på att utvärderas. Några detaljerade slutsatser kan inte dras ännu, men att erfarenheterna till övervägande del är positiva råder det ingen tvekan om.

­ Tekniken har fungerat, körsträckorna har minskat genom att man kunnat köra andra vägar och chaufförerna är nöjda, sammanfattar Anders Roth, miljöchef på Göteborgs Stads trafikkontor.

Ett delmål är också att öka fyllnadsgraden (mängden last) i bilarna. Det har dock ännu inte uppfyllts.

­ Men det beror till stor del på att de företag som deltagit redan tidigare var ganska duktiga på det, säger Anders Roth.

Vill premiera miljömedvetna företag

När utvärderingen är klar ska tjänstemännen på trafikkontoret börja fundera på hur man mer permanent ska kunna ge miljömedvetna transportörer fördelar. Någon sorts motsvarighet till vad som redan gjorts inom persontrafiken (där miljöbilar bland annat kan parkeras gratis).

En annan nöt att knäcka är hur man ska engagera transportörer som ännu inte tänker i miljötermer.

­ Det handlar om en kombination av piska och morot. Vi vill gärna premiera att företag samordnar transporter i till exempel miljöanpassade lätta lastbilar för att på så sätt minska antalet transportfordon i stan, säger Anders Roth.

Före årsskiftet ska utvärderingen av transportförsöket i Göteborg vara helt klar.