Parkeringsbolaget undersöker intresset. Många väljer idag elbil men det är inte alltid det enklaste. Om du bor i flerfamiljshus kan laddningen bli ett problem. Till hösten kommer lösningen  p-platser med möjlighet att ladda din bil.

‒ Vi tror det finns många som vill ha elbil men inte kan på grund av att de inte har möjlighet att ladda den, säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering AB.

Därför erbjuder de nu sina kunder laddningsmöjlighet. Till hösten kommer några utvalda parkeringshus och markparkeringar förses med laddstolpar där man kan ladda sin bil medan den står parkerad.

Kartlägger behovet
För att veta var behovet av p-platser med laddningsmöjlighet är som störst uppmanar Göteborgs Stads Parkering AB de kunder som är intresserade att skicka in en anmälan.

‒ På så sätt vet vi vilka kunder som har elbil eller planerar att skaffa det.

För att kunna använda en p-plats med möjlighet att ladda din bil, måste du ha ett parkeringstillstånd och köpa ett laddningstillstånd. Via appen Parkering Göteborg startar du sedan laddningen.

‒ Idag krävs det nästan att du bor i hus för att köra elbil. Det vill vi ändra på. Du ska kunna köra elbil även om du bor i flerfamiljshus. Laddplatser är ett smart, hållbart och effektivt sätt att möta våra kunders och stadens behov, säger Maria Stenström.