Bättre karta och nya funktioner på Trafiken.nu Sajten trafiken.nu har fått ny kostym och fler funktioner. Nu kan den som fastnat i trafiken och har en smart telefon komma åt trafikinformation direkt. Samtidigt har kartfunktionen förbättrats så att det blir ännu lättare att få överblick över störningar och vägarbeten.

– Vår sajt har inte varit anpassad för mobilen tidigare men idag är den det. Man kanske sitter fast i en bilkö och undrar vad som har hänt. Då kan man fort ta fram information om det, säger Sara Vahlberg, trafikredaktör på trafiken.nu.

Karta och kameror
På trafiken.nu går det att se trafikläget i Göteborg just för stunden. På kartan är vägarna markerade i grönt, gult eller rött beroende på framkomligheten för biltrafiken. Det går också att se bilder från ett 80-tal kameror som tar bilder varannan minut vid trafikleder i och runtom Göteborg. I den nya versionen har det blivit lättare att välja ut de kameror man är mest intresserad av och lägga till dem direkt på startsidan.

Ett verktyg i vardagen
I dagsläget har trafiken.nu mellan 1500 och 2000 besökare dagligen under vardagarna. Sara Vahlberg tror att det kommer öka nu när sajten blivit lättare att anpassa utifrån de egna resvägarna och går lika bra att använda i både dator, surfplatta och mobil.

– Vi hoppas att användarna känner att den blir en naturlig del i resandet. Många vill kunna planera sin resa idag. Man vill gärna veta på måndag morgon: Kommer jag fram till jobbet, hur tar jag mig bäst till skola och dagis?

Genom att ta hjälp av trafiken.nu blir det också lättare att ta beslut om vilket trafikslag man ska använda. Beroende på läget kanske det går snabbare att ta bussen eller cykeln än att köra bil.

– Jag tror att man blir mer flexibel i sitt resande. Man kan tänka sig att ta cykeln en dag, åka buss nästa och samåka med grannen en annan dag, säger Sara Vahlberg.

Ny cykelreseplanerare på väg
På trafiken.nu finns även reseplanerare för kollektivtrafik och cykel. Cykelreseplaneraren är ännu inte mobilanpassad. Det kommer ske i samband med att en ny och förbättrad cykelreseplanerare lanseras nästa vår.

På sikt hoppas Sara Vahlberg på en reseplanerare som gör det möjligt att kombinera olika trafikslag. Till exempel att ta bilen till stationen, hoppa på ett pendeltåg och sedan använda en hyrcykel sista biten fram till jobbet.

Stora vägprojekt ökar behovet
Behovet av trafikinformation ökar ju mer störningar det är. Det märktes tydligt i samband med stormvarningarna måndagen den 28 oktober, då sajten hade inte mindre än 16 000 besökare.

Med tanke på kommande vägarbeten inom ramen för Västsvenska paketet, bland annat bygget av en ny tunnel vid Marieholm och en ny Götaälvbro, kommer behovet av trafikinformation troligtvis att öka.

– Staden kommer att vändas lite upp och ner på framöver. Då behöver man information, för då kommer det se lite olika ut i trafiken från vecka till vecka, säger Sara Vahlberg.