Nytt uppdrag till stadsledningskontoret. Hur uppnår man likvärdiga effekter för trängsel, miljö, utrymme, trafik och hälsa om trängselskatten tas bort? Denna fråga ska nu stadsledningskontoret utreda på uppdrag av kommunstyrelsen. I utredningen, som ska vara klar senast den 17 december, ingår också att ta fram kostnaderna för alternativen.

– Detta arbete ska ske i dialog med Trafikverket, Västra Götalandsregionen som kollektivtrafikhuvudman och berörda verksamheter i Göteborgs Stad och vi påbörjar det uppdraget nu, säger Ylva Löf vid stadsledningskontorets avdelning för stadsutveckling.

Göteborgs kommunstyrelse hade på onsdagen möte med de fyra övriga parterna i uppgörelsen om Västsvenska paketet. Och alla fyra – Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund – meddelade att de står fast vid avtalet.

Det är ännu inte bestämt när Göteborgs kommunfullmäktige kommer att ta ställning till folkomröstningsresultatet. Ett beslut om eventuella ändringar av trängselskatten fattas av Riksdagen.

1EBA_2.jpg