Alla berörda får tycka till. Få saker har dragits i sådan långbänk som resmöjligheterna till och från Göteborgs södra skärgård, men nu är det dags för det sista, grundliga varvet. Fem förslag presenteras och alla berörda bjuds in för att diskutera för- och nackdelar med alltifrån reseterminalens placering till linbana mellan öarna.

– Jag förstår verkligen om folk egentligen är frustrerade i den här frågan, med tanke på att den har diskuterats ända sedan 60-talet. Men på sätt och vis har frågan kört fast så nu börjar vi om och går till botten med frågan, utifrån dagens förutsättningar, behov och möjligheter, säger Björn Wadefalk, projektkoordinator för trafik- och parkeringsutredningen för södra skärgården vid stadsbyggnadkontoret.

Opinionen är delad
Som projektledare för utbyggnaden av trafik- och parkeringsutredningen i södra skärgården har han de senaste åren träffat i princip alla olika intressegrupper och lyssnat på deras åsikter och önskemål om alltifrån fler eller färre parkeringsplatser till reseterminalens placering. Frågorna är känsliga, opinionen delad och tonen emellanåt hög.

– En sak man ändå kan säga att många har gemensamt är inställningen ”kan ni inte ta och fatta ett beslut någon gång, så att vi har något konkret att utgå ifrån!”. Och jo, vi är på väg dit nu, säger Björn Wadefalk.

Efter att ha fört samtal med berörda grupper och genomfört en omfattande enkät till boende i södra skärgården har stadsbyggnadskontoret nu tagit fram fem olika förslag, som alla syftar till att underlätta för invånarna och verksamheterna i området. Fyra av förslagen är snarlika på så sätt att de är kopplade till färjetrafiken, men de skiljer sig åt vad gäller var parkeringsplatserna på fastlandet ska vara placerade, men också var båttrafiken ska utgå ifrån.

Saltholmen eller Fiskebäck?
– Över huvud taget har hela den här diskussionen ofta varit väldigt endimensionell och handlat om fler eller färre parkeringsplatser vid Saltholmen, men nu vill vi sätta in det i ett vidare sammanhang och diskutera behovet av resande i förhållande till södra skärgårdens vardagsliv och näringsliv, både för fastlandssidan och på öarna, säger Björn Wadefalk.

Därför är båtterminalen på fastlandet flyttad i två av förslagen, från Saltholmen till Fiskebäck. Oavsett var terminalen hamnar kan man i två andra förslag fundera över om parkeringarna på fastlandet ska vara koncentrerade till parkeringshus och markparkeringar nära båtterminalen, eller om man placerar dem vid en knutpunkt på Frölunda Torg för att minska trafiken på vägarna ut. I så fall kommer kollektivtrafiken att byggas ut den sista biten ut till båtarna, jämfört med idag.

Det femte förslaget skiljer sig radikalt från de andra, då det inte har någon båttrafik alls från fastlandet, utan en linbana från Frölunda Torg och mellan öarna Styrsö, Brännö, Asperö, Köpstadsö, Donsö och Vrångö. Mellan de mindre och större öarna skulle det i så fall gå båtar också.

Mellan tummen och pekfingret
– Linbanan är ju ett spektakulärt förslag som ändå är tekniskt möjligt, men antagligen också väldigt dyrt. Hittills har vi inte gjort några mer djupgående ekonomiska beräkningar på de olika förslagen, för dels hade det fördröjt processen ytterligare, dels hade det riskerat att begränsa debatten om de olika förslagens funktion och effekter, säger Björn Wadefalk.

Under perioden 2 till 16 november får alla berörda parter chansen att dels studera en utställning, och dels diskutera och lämna synpunkter på de olika förslagen under Öppet hus på Medborgarkontoret vid Frölunda Torg, i Sjöräddningssällskapets lokaler i Långedrag och på stadsbyggnadskontoret. Dessutom anordnas två workshops, där föranmälan krävs, för att fördjupa samtalen mellan alla olika intressen.

Lyssna på icke röststarka
– Det finns flera röststarka grupper som brukar söka upp oss för att delge sina synpunkter, vilket är väldigt bra, men det finns också andra som inte hörs lika mycket, men vars behov vi också vill få kännedom om. Det är ju inte så att de med lägst röststyrka är minst intressanta, så vi är måna om att få ta del av allas åsikter, inte minst ungdomarnas.

I slutändan kan det mycket väl bli så att det som blir verklighet inte alls liknar något av de här fem förslagen, eller så blir det exakt så. Det här är alltså bara starten på den nya, slutgiltiga processen.

– Efter dialogen i november samlar vi tjänstemän i arbetsgruppen ihop de synpunkter som kommit in, gör kostnadsberäkningar och kommer ut med ett konkret förslag som förhoppningsvis kan gå ut på formell remiss under 2016. Därefter justerar vi förslaget och lämnar det nya till politikerna att besluta om, säger Björn Wadefalk.