Fem linjer. Färdtjänstens flexlinjer har ända sedan starten 1996 underlättat vardagsresandet för många göteborgare.Nu introduceras för första gången även lördagstrafik på fem linjer. Premiär på lördag den 20 augusti.

När Göteborg för femton år sedan introducerade flextrafiken var målsättningen att underlätta resandet för äldre personer och människor som annars var hänvisade till färdtjänst. Ingen annanstans i landet fanns vid den tiden en liknande service.

– Det har länge funnits önskemål om flextrafik även på lördagar – nu är vi äntligen klara att köra igång, säger färdtjänstens trafikchef Peter Norling.

Mellan klockan 10 och 15 erbjuds från och med lördag trafik på fem linjer – två av dem är nykomponerade och anpassade för vanliga lördagsärenden. Linjerna är Backa, Centrum, Kortedala samt de nya Högsbo-Sisjön (Högsbotorp-Flatås-Kaverös-Järnbrott-Frölunda Torg-Sisjön), Centrala Hisingen-Biskopsgården (Länsmansgården-Biskopsgården- Svartedalen-Kyrkbyn-Rambergsstaden-Brämaregården-Wieselgensplatsen- Backaplan)

– Det här är områden där man redan reser mycket med färdtjänst, men vi kommer att utvärdera löpande under hösten och faller satsningen väl ut kan det bli aktuellt att utöka trafiken ytterligare – man kan till exempel tänka sig en fortsättning i Majorna, Linnéstaden, Örgryte och Härlanda, säger Peter Norling.

Av erfarenhet vet man att flexlinjerna bidragit till ett ökat resande även med allmän kollektivtrafik. Ett mer varierat utbud av kollektivtrafiken bidrar alltså till att människor blir mer aktiva upp i åren.

– Ibland är vi till och med lite förvånade över hur mycket resandet ökar i de här grupperna, säger Peter Norling.

Ett tillägganslag från kommunstyrelsen har gjort satsningen möjlig, men egentligen är den inte särskilt dyr.

– Vi räknar med att totalkostnaden för lördagstrafiken på de aktuella linjerna är mellan 250 000 och 300 000 kronor för ett år. Men nettokostnaden är lägre eftersom en del tidigare färdtjänstresor nu kan göras med flexlinjen.