Nedfallna höstlöv kan just nu orsaka halka för trafikanter. Därefter kommer minusgraderna. Anpassa hastigheten och var uppmärksam, tipsar Trafik Göteborg.

Fuktiga löv kan klibba ihop och bli hala som såpa. För tåg- och spårvagnstrafiken innebär lövhalkan längre bromssträcka. Det gäller därför att anpassa hastigheten efter underlaget vid promenad eller cykling och att vara uppmärksam i trafiken.

När temperaturen sjunker kan det vara bra att följa väderleksprognoser för att bedöma risken för halka. Trafiken.nu-appen är ett tips från Trafik Göteborg, som också påminner om att vinterdäcken ska vara på senast den 1 december.

Full beredskap från 1 oktober

Vem sköter då om våra vägar? På kommunala gator och cykelbanor ser Göteborgs Stad till att lövsopning utförs regelbundet.

Trafikverket ansvarar för halkbekämpning och snöröjning på de statliga större lederna och vägarna – även en del av de gång- och cykelbanor som finns utmed dessa. Mellan 1 oktober och 30 april har vinterorganisationen full beredskap.

Fastighetsägare har också ansvar

Kommunala vägar, gator, hållplatser och gång- och cykelbanor hör till Göteborgs Stads ansvar. Full beredskap för att hantera halka finns från 15 oktober till 15 april.

Alla gator och områden i staden är dock inte Göteborgs Stads ansvar. Fastighetsägare ska skotta och halkbekämpa gångbanor, trottoarer och trappor upp till 10 meter utanför sin tomtgräns.