Lundby stadsdelsnämnd var vid sitt senaste möte positiv till planerna på en så kallad sommarstad vid Sannegårdshamnen på cirka 800 lägenheter.

Det blir fyra- till femvåningshus och vid östra Eriksberg planeras stadsradhus med tre våningar samt ett 12 vånings punkthus.

Kollektivsatsning

Nämnden anser att det är nödvändigt med en kraftig satsning på kollektivtrafiken i området. Nämnden vill också ha mer miljövänliga transporter för att klara riktmärken för luftkvalitet, buller och en god miljö.

Nämnden vill också att järnvägen – Hamnbanan – dras en annan väg för att området ska bli mer trivsamt. På Hamnbanan går all godstrafik och farligt gods till hamnarna.