Lundbytunneln stängs i nästa vecka av under en brandövning. Räddningstjänsten, polisen och Vägverket övar en större olycka där en bilbrand inträffat. Det är första gången sedan tunneln öppnades för trafik för sex år sedan som en riktig övning genomförs. Ambitionen är att genomföra en tunnelövning per år i Göteborg.

– Det är oerhört viktigt att göra dessa övningar och stärka samarbetet mellan Vägverket, polisen och räddningstjänsten, säger Peter von Heidenstam, sektionschef på Vägverkets trafikinfocentral som bland annat övervakar trafiken i Lundbytunneln.

Syftet med övningen är att se vad som sker den allra första stunden i ett olycksskede. Bland annat undersöks hur röken uppträder vid en brand.

11.000 företag och hushåll informeras

11.000 hushåll och företag på en stor del av västra Hisingen får på fredagen ett brev med information om övningen som genomförs på onsdag kväll. Från klockan 19 begränsas framkomligheten. Mellan klockan 20.30 till 21.30 stängs tunneln helt i bägge riktningarna. Under avstängningen kommer trafiken att ledas om till andra vägar.

Redan till våren nästa år planeras en fortsättning på övningen i Lundbytunneln. Snart har Göteborg fyra tunnelsystem: Tingstadstunneln, Lundbytunneln, Gnistängstunneln och Götatunneln. Ambitionen är att ha någon tunnelövning varje år.

Viktigt vara förberedd

Det är alltid mycket allvarligt med olyckor i tunnlar eftersom det är mycket svårare att komma till för räddningstjänsten.

– Jag hoppas att vi aldrig hamnar där. Men vi måste vara så väl förberedda som vi kan vara om det skulle hända nåt, menar Peter von Heidenstam.