Försöket att coacha ett 70-tal inbitna bilister att ställa bilen ett par gånger i veckan har varit framgångsrikt. Efter ett halvårs gruppsamtal och individuell coachning har deltagarnas bilåkande minskat betydligt, med positiva effekter för både miljön och den egna hälsan.

– Vi anser att projektet har varit mycket lyckat. Vi hade en återträff häromdagen med drygt 20 personer. Flera av dem vill fortsätta som ambassadörer för den här idén, säger Anna-Karin Wikman på Trafikkontoret, som drivit projektet ihop med Lundby mobility centre (LMC).

53 slutförde försöket

Deltagarna var allihop personer som i princip inte använde andra transportmedel än bilen, hela veckan. De fick skriva ett avtal med trafikkontoret/Lundby mobility centre där de åtog sig att ställa bilen minst tre gånger i veckan för att i stället, gå, cykla eller åka kollektivt.

Sedan träffades deltagarna regelbundet för att peppas och stöttas av coacher. De flesta deltog i gruppsamtal, men ett 20-tal personer fick individuell coachning.

Deltagarna fick också fylla i en resedagbok, de erbjöds föreläsningar om kost, rörelse och personlig motivation, de fick hjälp att hitta resvägar i kollektivtrafiken och att komma iväg till cykelreparatören

Totalt deltog 68 personer i projektet, 53 av dem slutförde.

Tror de kommer fortsätta med nya vanorna

– Några hade ”giltiga skäl” som flytt eller lång utlandsresa, men ungefär tio personer slutade för att de inte orkade leva upp till avtalet, säger Anna-Karin Wikman.

1744.jpgUtvärderingsrapporten visar nu att antalet deltagare som kör bil till jobbet varje dag har minskat från 25 till 2, medan de som cyklar eller promenerar till jobbet minst två dagar i veckan har ökat från 18 till 49. Och alla deltagarna tror att de kommer att fortsätta med sina nya resvanor.

Kondition, vikt och muskelmassa testades på deltagarna i början och i slutet av projektet. Några av dem har förbättrat sina värden märkbart, men för gruppen som helhet syns inga tydliga förändringar.

– En förklaring till det är att före-undersökningen gjordes i augusti-september och efter-undersökningen i mars-april. De borde ha gjorts samma månad med minst ett år emellan för att undvika säsongsvariationer, konstaterar Anna-Karin Wikman.

Arbetsgivare ser stora hälsovinster

– Men helt klart har flera deltagare fått en bättre livskvalitet och hälsa, samtidigt som deras påverkan på miljön har minskat.

Deltagarnas genomsnittliga utsläpp av koldioxid har minskat från 64 till 36 kilo per person och månad, medan utsläppen av kvävedioxid minskat från 0,15 till 0,05 kilo – alltså avsevärda minskningar.

6402.jpgFrågan är då om det är samhällsekonomiskt lönsamt med så massiva insatser från samhällets sida för att få bilister att ändra beteende.

– Vi har inte gjort sådana beräkningar, men vi tror det. Åtminstone om man kan slimma ner metoden, vilket vi ska försöka göra nu, säger Anna-Karin Wikman.

Det kan innebära att använda naturliga grupperingar, på arbetsplatser eller skolor, som redan har färdiga kommunikationskanaler och som kan erbjudas gemensamma föreläsningar och samlingar.

– Då behöver man inte lägga så mycket energi på att hitta lokaler, skapa tid, kalla folk. I stället kan man träffas i fikarummet och sätta press på varandra, vilket gör att behovet av coachning minskar, säger Anna-Karin Wikman.

Hon ser framför sig att sådana ”coachpaket” kan säljas in till företag, som dessutom har en rent ekonomisk vinst i att deras anställda får bättre hälsa.

– Kanske kan företag vara med och dela på kostnaderna, för arbetsgivarna ser stora vinster i hälsoeffekten, säger Anna-Karin Wikman.

Rescoachningen är en del i EU-projektet Bustrip, i vilket 12 städer i länder runt Östersjön deltar.

4C94.jpg

Foto: Klas Eriksson

Rescoachning | Några röster i utvärderingsrapporten:

”Det var en aha-upplevelse när jag insåg att det gick att förändra sina resvanor. Det var enklare än jag trodde. Det var bra att träffa andra med samma utmaning”.
Kvinna, 52 år.

”Jag ville bli av med bilberoendet. Konditionstestet visade en klar förbättring och jag känner mig mycket piggare.”
Man, 42 år.