Staten satsar omkring 25 miljarder kronor i den största infrastruktursatsningen någonsin i landet. En stor del av den görs i Västsverige på järnvägen till Trollhättan och de stora Europa- och riksvägarna. Satsningen betyder att Göteborgs roll som transportnav i Västsverige förstärks. Förhoppningen är att regionens ekonomiska utveckling ska få en knuff framåt.

– Det är en av de bästa julklappar vi kunde få i Västsverige. Det är mycket efterlängtat där vi i decennier har jobbat för detta, säger Jonas Johansson, direktör på trafikkontoret i Göteborg.

– Det är den största infrastruktursatsningen någonsin, säger Infrastrukturminister Ulrica Messing.

Mycket pengar till Västsverige

En stor del av satsningen hamnar i Västsverige. Av de cirka 25 miljarder kronor som satsas på infrastrukturen så går drygt åtta miljarder till vägsatsningar i Västsverige och fem miljarder till järnvägen i Västsverige.

Under våren fattar regeringen beslut om hur spår- och vägnätet ska utvecklas under de kommande tolv åren. Men vissa projekt är mer eller mindre klara redan idag.

Motorväg till Oslo

Redan nästa år påbörjas en fortsatt utbyggnad av E6:an genom Bohuslän till motorväg. År 2009 kommer hela sträckan mellan Göteborg och Oslo att vara klar med fyra körfält.

Riksväg 45 byggs ut mellan Göteborg och Trollhättan. Bland annat blir det fyra körfält mellan Angeredsbron och Älvängen. Järnvägen byggs ut till dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan. Detta påbörjas redan nästa år.

Riksväg 40 byggs ut med start 2005. På sträckan Borås – Ulricehamn blir det troligen fyra körfält.

E20 byggs också ut, bland annat med mittseparering på ett antal sträckor i Västergötland. Sträckan Tollered – Alingsås ska också förbättras. Detta påbörjas 2007.

Ytterligare några andra riksvägar i Västsverige byggs ut.

Viktigt för Göteborg

– Satsningen är väldigt nyttigt för Göteborg. För Göteborg som regionort, och som ett nav i Skandinavien och Västsverige, så är det här jättebra. Det är nödvändigt för att behålla våra positioner och för att utveckla dem, anser Jonas Johansson på trafikkontoret.

Men samtidigt så löser satsningen inte de trafikproblem som finns i själva Göteborg.

– För Göteborgs Stads egna vägproblem så är det inget lyft, menar Jonas Johansson.

Bra för hamnen

En verksamhet som drar stor nytta av ett bättre vägnät är Göteborgs Hamn.

– Utbyggnaden är i allra högsta grad bra för hamnen, säger Eric Nilsson, vice VD för Göteborgs Hamn.

Han välkomnar förbättringarna på E6:an och riksvägarna 40 och 45 som han menar är de absolut viktigaste för hela regionen och därmed också för hamnen.

Treparti-överenskommelse

Det är socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet som kommit överens om att tidigarelägga en rad infrastruktursatsningar för att snabba på väg- och järnvägutbyggnaden. Förhoppningen är att en bättre infrastruktur ska leda till en bättre ekonomisk utveckling för tillväxtregioner som Göteborg. Staten kommer att lån de pengar som behövs för satsningarna.

– Genom att man gör detta som ett lån i Riksgälden så är projekten utanför alla budgetdiskussioner. Så de här pengarna har vi nu och vi kan börja bygga så fort den fysiska planeringen är klar, säger Per-Erik Winberg, regionchef Vägverkets region Väst.