Byggs där cykelbana inte får plats. Den allra livligaste delen av Mariagatan i Majorna har nu byggts om till Göteborgs senaste cykelfartsgata. Syftet är att alla människor ska kunna röra sig tryggt och säkert både på gatan och när de korsar den.

Den del av Mariagatan som nu har blivit cykelfartsgata är de två kvarteren mellan Mariaplan i öster och Älvsborgsplan med plaskdammen i väster.

– Här cyklar man bland bilarna. Byggnationen av cykelfartsgatan innebär både en upprustning av gatan samtidigt som tydligheten och säkerheten för cyklister förbättras, säger Malin Månsson, cykelstrateg på trafikkontoret Göteborgs Stad

Cykelfartsgator byggs där det inte finns plats för vanliga, separata cykelbanor, inte minst i centrala stan där det också finns extra många fotgängare. De första cykelfartsgatorna var Västra och Östra Hamngatan och därefter byggdes Redbergsvägen i Olskroken om på likande sätt.

På cykelfartsgatorna är körfälten anpassade till cyklisternas villkor, så att bilarna inte ska kunna köra fortare än cyklisterna. I mitten av det tidigare vanliga körfältet byggs en smalare, asfalterad bana där man cyklar. På båda sidorna av cykelbanan läggs en remsa av gatstenar vilket dämpar bilarnas hastighet.

Nästa planerade cykelfartsgata i Göteborg är också tänkt att byggas i Majorna. Det handlar om en längre sträcka av Karl Johansgatan, från korsningen vid Såggatan i öster, förbi Karl Johans kyrka och Chapmans torg till korsningen vid Kustgatan i väster. Där rör sig många människor både längs och över Karl Johansgatan samtidigt som det är svårt att få plats med vanliga, separata cykelbanor. När bygget av denna cykelfartsgata kan bli av är dock ännu inte bestämt.