Grus på cykelbanan, igentäppta brunnar och överfyllda papperskorgar. Det är vanliga ämnen när göteborgarna vänder sig till trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst 15 00 17. Så här på vårkanten är en vanlig fråga när sand och grus ska tas upp från trottoarerna.

– Vi har i dagarna inlett grusupptagningen men det allra sista gruset och flisen kommer inte att vara borta förrän i slutet av maj, berättar Carin Kling informatör på trafikkontoret.

Så lång tid tar det nämligen att städa de 370 kilometer gång- och cykelbanor, 1.350 kilometer gator och cirka 2.000 hållplatser som trafikkontoret ansvarar för. I centrum räknar trafikkontoret med att flisen är borta från hållplatser och gång/cykelbanor till den sista april.

63.800 telefonsamtal

Varje dag, året om, arbetar nio personer med att ta emot göteborgarnas samtal. Numret 15 00 17 har länge varit förknippat med allt som rör vägar och trafik, men sedan våren 2005 omfattar kundtjänsten också park- och naturförvaltningens ansvarsområden.

Felanmälningarna, frågorna och synpunkterna är många – under 2008 hanterades 96.700 ärenden, av dessa var 63.800 telefonsamtal och 6.700 e-mail. Frågorna varierar med årstiderna.

Nedskräpningen engagerar

3A8.jpg
– Under vinterhalvåret handlar det ofta om gatubelysning, halkbekämpning och snöröjning. Sandupptagning och brunnar som täppt igen dyker upp på våren, säger Kristina Scheuer Krantz, chef för 15 00 17.

Det i särklass vanligaste ämnet under den ljusa årstiden är överfulla papperskorgar, brinnande engångsgrillar och skräp i parker och på badplatser.

– Överhuvudtaget är nedskräpningen av staden något som engagerar göteborgarna. Efter kalaset i augusti brukar vi få massor av samtal, säger Kristina Scheuer Krantz.

Åsikter om buskagens utbredning

När ljuset och grönskan kommer tillbaka väcks också åsikterna om buskagens utbredning och trädens höjd.

– Alla synpunkter om växtlighet går till parkintendenterna som har kunskap om beskärning. De beslutar sedan om åtgärder. En del träd kan bara klippas under en viss tid på året, säger Kristina Scheuer Krantz.

För det mesta är det annars kort väg mellan felanmälan och åtgärd. När det gäller ytor som trafikkontoret har hand om skickas anmälan vidare direkt till entreprenörerna som ofta befinner sig ute på stan. Ibland åtgärdas saken omgående, ibland kan det få vänta till planerat underhåll görs.

Säljer inte konsertbiljetter…

Men 15 00 17 får också en hel del samtal som de inte kan hjälpa till med. Det kan vara turister som vill ha tips på sevärdheter eller missnöjda bilister som vill överklaga sin parkeringsanmärkning – men de hänvisas obönhörligen till turistbyrån och polisen.

– Varje år ringer det också några som är övertygade om att de kan boka konsertbiljetter och hotell hos oss. Vi har också fått samtal från folk som vill köpa biljetter till AC/DC:s konsert på Ullevi, säger Kristina Scheuer Krantz.

476.jpg

Foto: Mats Henriksen

Fotnot:
15 00 17 är trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst. De ansvarar också för Västtrafiks störningsinformation. Kundtjänsten 031-15 00 17 är öppen vardagar 06-21, lördag-söndag 10-17. Det går också att maila till 150017@goteborg.se