Västlänken – den planerade tågtunneln under Göteborg – tycks vara ett välkommet projekt. Hela 80 procent av dem som svarat på en enkät från Banverket tycker att tunneln skulle vara bra, medan 15 procent är tveksamma och 5 procent negativa.

Banverket skickade ut 30.000 enkäter till alla postnummerområden utmed Västlänkens olika sträckningar, 24.000 hushåll och 6.000 företag. Drygt 1.500 svar kom in, varav 45 från företag.

– Det tycker vi är ganska bra och är glada för den fina responsen. Det här är ju ett projekt som ligger långt fram i tiden, säger Inger Ranheim, projektledare på Västra banregionen.

Ingen tunnel till Hisingen

Bygget av Västlänken planeras starta år 2011 för att vara klart 2017. Prislappen ligger på cirka tio miljarder kronor.

De flesta frågorna från göteborgarna handlar om buller och trafikomläggningar under byggtiden medan synpunkterna skjuter in sig på var tunneln ska dras fram och var hållplatserna ska ligga. Förutom en underjordisk station under Göteborgs centralstation diskuteras nu – i olika varianter beroende på vilken linjesträckning som väljs – stationer vid Korsvägen, Haga, Chalmers eller Liseberg.

– Nu har vi fått även fått förslag på en uppgång vid Heden och Järntorget. Många vill också att tunneln ska dras ut till Hisingen, för att lösa de trafikproblem som hänger ihop med Göta älv, berättar Inger Ranheim.

Men den idén, som tidigare utretts i en förstudie, finns inte längre med i de officiella planerna. Det skulle bli dubbelt så dyrt – runt 20 miljarder kronor.

Utställning på Stadsbyggnadskontoret

Banverkets planerare och informatörer kommer nu att ta till sig de synpunkter som lämnats in. Hela materialet kommer att sammanfattas i en underlagsrapport som finns med när järnvägsutredningen skickas ut på remiss i februari 2006.

Just nu hålls en serie möten, med bland annat guidade promenader, för att informera och få in ännu fler synpunkter. Det sista mötet hålls onsdag 9 februari på Universeum. Därefter kommer de vanligaste frågorna och svaren att läggas ut på Banverkets hemsida.

En utställning om Västlänken finns också på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, mellan 10 och 28 februari.