Framkomligheten en het fråga. Trafikkontorets cykelkampanj har fått stort gensvar från stans cyklister. 1.700 synpunkter lämnades till Cykelhuset på Gustaf Adolfs torg och förslagslådan på webben. Nu ska idéerna hjälpa trafikkontoret att planera cykelstaden Göteborg.

I september drog trafikkontoret igång kampanjen Lätta ditt cykelhjärta. Då öppnade Cykelhuset på Gustaf Adolfs torg och förslagslådan på webben. Syftet var att få in cyklisternas synpunkter och tankar om hur det är att ta sig fram med cykel i Göteborg.

– Vi fick stor respons. Under de tre veckor som Cykelhuset var öppet lämnade ungefär 600 cyklister in förslag. Men flest synpunkter – 1.100 – lämnades in via föslagslådan på webben. Den är fortfarande öppen, så nya förslag kommer in hela tiden, säger Sara Boije af Gennäs på trafikkontoret.

I kampanjen ingick också annonser i lokalpressen med en talong som folk uppmanades skicka in.

Lätt att ta sig fram
Hälften av de inkomna synpunkterna handlade om framkomlighet.

– Cykelbanornas utformning och bredd, hur väl cykelnätet är separerat från andra trafikslag och hur lätt det är att ta sig fram. Vissa platser i stan återkom – Brunnsparken, Vasagatan och Redbergsplatsen. Där har många synpunkter på tydlighet, trafikljus och cykelbanornas beläggning, säger Sara Boije af Gennäs.

15 procent av cyklisterna tog upp frågor som rör standard, drift och underhåll av cykelnätet – håligheter, sopning, skottning och problem med grus och glas. Något färre handlade om cyklisternas trygghet och säkerhet i trafiken.

– Vi har också fått in många konkreta förslag. Några vill ta med cykeln på kollektivtrafiken och andra efterlyser en app för felrapportering, säger Sara Boije af Gennäs.

Var tionde resa på cykel
Nu analyseras cyklisternas tankar och idéer. De ska sedan tas med i planeringen för nästa års åtgärder av cykelnätet och i det pågående arbetet med en ny cykelplan för staden.

Tio procent av alla resor i Göteborg sker med cykel.

– Ett mål är att cyklandet ska öka. För att utveckla Göteborg till en attraktiv cykelstad behöver vi cyklisternas perspektiv, säger Sara Boije af Gennäs.

Cykelkampanjen är avslutad men det är inte försent att lämna sina synpunkter. Förslagslådan på webben – forlagsladan.nu – är öppen fram till nästa vår.