Bara skrotet får forslas bort. Många cyklar står övergivna i på allmänna platser i Göteborg. Vissa av cyklarna är skrot, men långtifrån alla. Ändå står de där, vissa i riktigt bra skick och utan att ägarna bryr sig om att ta vara på dem. Trafikkontoret kan enligt lag bara forsla bort de cyklar som uppfyller bestämda kriterier på att vara skrot.

– Vi tittar på cykeln som helhet, till exempel hur navet är, om däcken är runda, om alla delar finns och gör då en värdering av cykeln. Det ska synas tydligt om en cykel är skrot utifrån kriterierna att den är i dåligt skick, övergiven och har ett lågt värde, säger Anne-Charlotte Fransson, handläggare på tillstånd och dispensenheten, Trafikkontoret.

De som inte bedöms som skrot lämnas kvar på sin plats och där kan de få stå länge eftersom det kan dröja lång tid innan en cykel förstörs enbart genom att stå parkerad utomhus.

Cyklar kostar inte mycket
De övergivna cyklarna hittas framför allt på allmänna platser där det finns många cykelställ. Inte nödvändigtvis vid kommunikationspunkter eller på gator med många krogar. Men hur många de är har Anne-Charlotte svårt att uppskatta. Bara att de finns där.

– Ofta tycker jag att det är ganska bra cyklar som har lämnats, men det är kanske så att det är så billigt med cyklar idag att många inte bryr sig om att hämta sin gamla. Man köper en ny istället, säger Anne-Charlotte Fransson.

Är inte i vägen
Från Trafikkontorets sida är de övergivna cyklarna egentligen ett ganska litet problem.

– De kanske är fastlåsta lite konstigt, ligger ner, men jag kan inte se att det är några andra problem med att de står där än att det kan se lite stökigt ut, säger Anne-Charlotte Fransson.

Anne-Charlotte Fransson kan ändå förstå att göteborgare reagerar när de ser samma cyklar hänga i ett ställ, dag efter dag, månad efter månad, utan att något händer, men hon menar också att det inte går att göra så mycket åt eftersom det inte går att kontrollera vem som äger dem.

Tar hand om skrotcyklarna
Annat är det som sagt med cyklarna som är skrot. Trafikkontoret har regelbundna inspektioner av stadens gator och gör en bedömning av alla cyklar som verkar vara övergivna.

– De cyklar som vi bedömer som skrot lyfter vi bort direkt. Förra året fick vi ta hand om över 300 cyklar, säger Anne-Charlotte Fransson.

5998.jpg

Foto: Stefan Olsson