Över 1.000 göteborgare har efter bara drygt en vecka tyckt till på Vårt Göteborgs omröstning på nätet om hur spårvagnen ska dra på Södra Älvstranden. Det är redan rekordmånga synpunkter jämfört med vad stadsbyggnadskontoret brukar få i liknande fall.

– Det är genom att använda Internet som det har blivit ett så stort genomslag i göteborgarnas engagemang. På det traditionella sättet genom att skriva brev och framföra åsikterna har det under samma tid bara kommit ett tiotal synpunkter, säger Kristian Pedersen som är informationschef på stadsbyggnadskontoret.

Första gången via Internet

Det är första gången som stadsbyggnadskontoret tar hjälp av Internet för att låta göteborgarna välja mellan olika alternativ.

– På det här sättet hittar vi nya grupper att få synpunkter från, säger Kristian Pedersen som tror att de som nu gör sin röst hör är människor som normalt inte sätter sig och författar brev till myndigheterna.

Fram till och med den 25 november kan alla som vill rösta här på Vårt Göteborg. Frågan gäller hur spårvagnen 2006 ska dras på södra Älvstranden efter det att de flesta bilar börjat köra i den då öppnade Götatunneln. Då kommer återigen staden att nå ner till älvkanten där det bland annat planeras en strandpromenad.

Lämnar egna synpunkter

Många av dem som hittills röstat på nätet har också utnyttjat möjligheten att lämna egna kommentarer om planerna.
6760.jpg
”Självklart skall spårvagnen gå på Skeppsbron. Det kommer att bli ett riktigt turiststråk att få åka spårvagn utefter kajen.”

”Bygg inte sönder hamnpromenaden igen”

”Ser gärna Stora Badhusgatan som ett levande restaurangstråk a la Avenyn därifrån man ostört kan flanera längst kajen.”

”Äntligen! en möjlighet att flanera, koppla av och andas, en av Göteborgs lungor med vattenkontakt, vi är ju Lilla London.”

”Spårvagnarna låter för mycket och tar för mycket plats. Skapar ny barriär.”

”Egentligen tycker jag att man borde skapa utrymme för uteserveringar och restauranger längs vattnet och inte ha någon trafik där alls, bara en härlig gågata.”

”Inte bygger vi väl en tunnel för flera miljarder bara för att ha bilar körandes vid kajen?”

”Viktigt att spårvagnen får kontakt med älven och hållplats för Älvsnabben.”

Göteborgarna verkar uppskatta att staden återigen får kontakt med hamnen. En hel del av dem som röstat på alternativet där spårvagnarna ska gå ut med Skeppsbron tycker det blir fint att se ut över hamnen när de åker spårvagnen.

Av kommentarerna framgår att många vill se en bred och vacker strandpromenad utefter Skeppsbron. Där ska finnas olika slags aktiviteter och serveringar.

Alla kommentarer som göteborgarna lämnat är viktiga för stadsbyggnadskontoret.

– Synpunkterna som kommer in är väldigt väsentliga, anser Kristian Pedersen.

Vägs samman

Efter den 25 november kommer Vårt Göteborg att presentera resultatet av omröstningen här i nättidningen och för politikerna i byggnadsnämnden och stadsplanerarna på stadsbyggnadskontoret. Synpunkterna som lämnats här på Vårt Göteborg vägs samman med alla de andra synpunkterna som har kommit under remisstiden. I början av nästa år tas det slutliga avgörandet.

Var ska spårvagnen gå?

Här nedan presenteras kortfattat de tre olika alternativ på hur spårvagn och biltrafik ska gå på älvstranden.

4262_3.jpg

Illustration: Stadsbyggnadskontoret / WSP

  • Alternativ 1 – Spårvagnen går på Stora Badhusgatan.
  • Alternativ 2 – Spårvagnen går på Skeppsbron.
  • Alternativ 3 – Både spårvagnar och bilar kör på delar av Skeppsbron och på delar av Stora Badhusgatan.

7C14_3.gif

Omröstningen avslutades kl 24 den 25 november
Cookie används vid omröstningen – läs mer>>


Läs alla kommentarer hittills (excel-dokument)

3939