Påverkas av stora byggprojekt. Götaälvbron ska rivas och Tingstadstunneln ska renoveras. Det är bara två av flera stora byggprojekt som kommer att påverka Göteborgstrafiken de närmsta månaderna. Här är listan på vinterns och vårens stora trafikhändelser.

Tjörnbron stänger vissa nätter

I slutet av januari eller början av februari väntas ett underhållsarbete starta på Tjörnbron som innebär att trafiken över bron påverkas vid olika tidpunkter på dygnet. Under alla dagar i veckan, dygnet runt, hålls endast ett körfält öppet i varje riktning och hastigheten sänks till 50 kilometer i timmen. Undantaget gäller vissa vardagsnätter mellan klockan 23.00 och 04.30 då bron stängs helt för fordonstrafik. Gång- och cykeltrafik samt räddningstjänst kommer dock förbi arbetsområdet.

Sprängstopp vid Korsvägen

I mitten av februari inleds sprängningar vid Korsvägen för bygget av Västlänken. Sprängningarna utförs vardagar och medför att all trafik förbi Korsvägen stoppas i cirka 10 minuter mellan klockan 10.00 och 10.30 samt mellan klockan 12.30 och 13.00.  Stoppen gäller dock inte för biltrafiken från Örgrytevägen till Skånegatan samt gång- och cykeltrafiken mellan Örgrytevägen och Södra Vägen.

E45 i centrala Göteborg stänger i två veckor

Från den 11 februari klockan 21.00 till och med den 27 februari stängs E45 i höjd med Lilla Bommen. Det innebär att trafiken leds om på lokala gator mellan Stationsmotet och Lilla Bommen-motet. Götatunneln kommer att vara öppen under avstängningen. Orsaken är rivningen av Götaälvbron.

Vissa anslutningar i Brunnsbomotet stänger

Under mars och april stängs vissa anslutningar i Brunnsbomotet. Dels handlar det om påfarten från Brunnsbomotet mot E6 norrut, Marieholmstunneln, Tingstadstunneln. Dels handlar det om avfarten från Lundbyleden, i östergående riktning, till Brunnsbomotet.

Tågavgångar ställs in

Under påskhelgen den 15–18 april och Kristi Himmelsfärdshelgen den 26–29 maj påverkas tågtrafiken på Västra Stambanan, Norge, Vänerbanan och Bohusbanan på grund av banarbete vid Olskroken planskildhet.

E6 genom Göteborg stänger helt en helg

Helgen den 22–24 april stängs E6 genom Göteborg mellan Olskroksmotet och Ringömotet, vilket alltså inkluderar Tingstadstunneln. Trafiken hänvisas till andra älvförbindelser. Orsaken är rivning av en järnvägsbro över E6, samtidigt inleds renoveringen av Tingstadstunneln.

Dubbelriktad trafik i Tingstadstunnelns ena rör

Från den 25 april är det dubbelriktad trafik i Tingstadstunnelns ena rör. E6-trafiken hänvisas till Tingstadstunneln och all annan trafik hänvisas till Marieholmstunneln.

Begränsningar på E6 under flera helger

Från och med maj väntas helgarbeten starta på E6 mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet, vilket innebär att ett körfält stängs i varje riktning. Detta gäller dygnet runt under de aktuella helgerna.