Med plats för handel och häng. Mariaplan i Majorna byggs nu om, till ett grönt torg med sittplatser. Det innebär att p-platser ska bort, men efter en extra dialog med butikerna runt Mariaplan försvinner inte så många som det var tänkt.

– Nu blir det 32 p-platser avsedda för affärernas kunder, jämfört med 13 i den ursprungliga planen, säger Lena Ljungholm, projektledare på trafikkontoret.

I dag finns det 24 p-platser för butikerna. Ökningen uppnås genom att platser för boendeparkering görs om till korttidsplatser, nära butikerna.

Ombyggnaden går ut på att göra om Mariaplan till en torgliknande, grönare plats för folk i Majorna och Kungsladugård.

Mer grönt och plats att sitta på
– Idag är där mest bara gator och parkeringar. Nu ska det bli mer torgyta, och mer tillgängligt för människor med rollator, cykel eller barnvagn, säger Lena Ljungholm.

Rondellen blir kvar i mitten, men byggs om från en rondell med hela nio in- eller utfarter till en mer normal, med fyra ”armar”. Då frigörs plats som kan bli torgyta eller parkeringar.

– Vi ska göra en del lägre planteringar och plantera sex-sju nya träd i upphöjda rundlar med sittkanter, för den som vill sitta ner och ta en glass eller bara ”hänga” där, säger Lena Ljungholm.

Hon hoppas att Mariaplan kommer att upplevas som mer ”möblerad” än den är idag.

Majbor fick vykort i brevlådan
– Det vi vill skapa är ett grönare rum för människor att vistas i. En plats där man kan samlas och nyttja för till exempel loppis eller handel.

Inför ombyggnaden av Mariaplan testades en ny metod för att förankra planerna. Bland annat fick 1100 personer vykort i brevlådan, med frågor och en skiss över ”nya Mariaplan”.

Synpunkter kom in från drygt 100 personer. De önskade sig bland annat planteringar, grönska och fler sittplatser, förutom kaféer och uteserveringar.

Den extra dialogen med handlarna i höst har försenat projektet drygt en månad. Men nu blir det som ”alla” vill ha det.

Klart till sommaren 2015
– Vi har varit mycket noga med att förankra detta, inte bara hos näringsidkarna, utan hos de boende, cyklister, Dalheimers hus, handikapprörelsen, de synskadade, skolorna, stadsdelsförvaltningen och många andra, säger Lena Ljungholm.

Ombygganden, som har en budget på 17 miljoner kronor, är igång sedan två veckor. Allt ska vara klart på försommaren 2015.

3548_2.jpg
Trafikkontorets skiss över hur nya Mariaplan ska bli.