Kajen byggs ut med konstgjord halvö. I samband med att Masthuggskajen byggs ut med en halvö kommer trafiken på Masthamnsbron att stängas av i tre år. Den 29 augusti stänger bron för bil- och kollektivtrafik.

− Det kommer att bli lite stökigt de första fyra veckorna medan vi arbetar på den stabila trafiklösning som ska hålla i tre år, säger Fredrik Edström, projektledare på Trafikkontoret.

Trafiken kommer att ledas om via Pusterviksbron som ligger precis intill Masthamnsbron.

− För bilisterna blir det bara ett par minuters extra resväg och cyklisterna får en ny renodlad cykelväg. För fotgängare blir vägen lite längre men det blir en fin promenad förbi Esperantoplatsen.

Nytt kajstråk

Avstängningen Masthamnsbron sker i två etapper. Måndag den 29 augusti stängs bron för bil- och kollektivtrafik och den 12 september stängs den för fotgängare och cyklister. Bron beräknas att kunna öppna igen sommaren 2025.

Den konstgjorda halvön som ska byggas vid Masthuggskajen kommer att sträcka sig 100 meter ut i Göta älv och skapa ett kajstråk med koppling mellan Skeppsbron och Masthugget. Den kommer att rymma hyres- och bostadsrätter, restauranger, caféer, verksamhetslokaler, kontor som beräknas var klara för inflyttning 2027.