År 2020 får Göteborgstrafiken kräva max tre dödsoffer. Och färre än 75 personer får skadas allvarligt eller måttligt. Det är målet för stadens nya trafiksäkerhetsprogram som klubbades av trafiknämnden i december. Nya hastighetsgränser kan bli ett sätt att nå dit.

Under de senaste decennierna har 10-15 personer omkommit i Göteborgstrafiken varje år och cirka 300 har skadats. Målet för 2020 är alltså högt satt, inte minst med tanke på att många fler människor kommer att röra sig i staden om tio år.

– Det är ett djärvt mål. Minskningar blir svårare att uppnå ju närmare noll vi kommer. Det ideala tillståndet är att ingen dödas eller skadas i trafiken, men att nå dit är en vision – inte ett mål, säger trafiksäkerhetschef Suzanne Andersson.

Snabb utveckling mot säkrare fordon

434.jpg
Hon och hennes kollegor på trafikkontoret har arbetet med det nya programmet i mer än tre år.

– Ja, det har varit ett idogt arbete, men det har hänt så mycket spännande under resans gång, så på ett vis är det bra att inte det inte blev klart förrän nu, säger Suzanne Andersson.

Som exempel nämner hon den mycket snabba utvecklingen inom säkrare fordon. Nu finns det bilar som upptäcker en fotgängare och bromsar automatiskt om inte föraren gör det – åtminstone i hastigheter under 30.

Har analyserat över 13.000 olyckor

744E.jpg
– När nu Volvo faktiskt har en sån bil brukar det gå fort på resten av marknaden. Det är lite nytt att vi pratar med fordonsindustrin om vad vi behöver av varandra. För vi klarar inte att nå de här målen själva, säger Suzanne Andersson.

Det tioåriga programmet för åren 2010-2020 är tänkt att stärka Göteborgs position som föregångare på trafiksäkerhetsområdet. I det omfattande bakgrundsmaterialet har man bland annat analyserat mer än 13.000 trafikolyckor under åren 2000-2007.

Den analysen visade att de oskyddade trafikanterna – gående, cyklister och mopedister – fortfarande är mycket utsatta, trots att de är en prioriterad grupp.

”Säkerhet och miljö går ofta hand i hand”

– Där måste vi fortsätta att förbättra utformningen av våra gatumiljöer och se till att hastigheterna är låga där fordon och oskyddade trafikanter möts, till exempel med hjälp av gupp eller förhöjda gångpassager, säger Suzanne Andersson.

Göteborg kan också komma att införa nya hastighetsgränser, enligt den lagändring från i våras som gör detta möjligt för kommunerna. I Göteborg har det hittills varit 30 och 50 km/h som gällt. Bara en gata – Friggagatan – har fått 40-gräns, av miljöskäl.

– Men säkerhet och miljö går ofta hand i hand. Under nästa år ska vi göra en översyn för att se om 30 och 50 räcker eller om det är bättre med 30, 40 och 60, så som Vägverket rekommenderar.

– Vi har alltså inte tagit ställning ännu, det ska vi göra under 2010, säger Suzanne Andersson.

1458.jpg

Foto: Peter Svenson

3479