En av flera nyheter från 2 maj. En timmes paus i trafiken vid lunchtid, utökad lördagstrafik på Hisingen, samt ökade möjligheter att ta sig mellan de centrala delarna av Frölunda och Tynnered. Det är några av de förändringar som gäller för flexlinjen från lördag 2 maj.

Tidigare har färdtjänstförvaltningen haft 16 olika avtal för flexlinjetrafiken i staden. Nu har alla avtal slagits samman till ett, med undantag för Styrsö-Donsö.

I samband med sammanslagningen görs några förändringar i trafiken. På grund av högt restryck kompletteras de tre flexlinjebussarna i Kortedala med ytterligare en, och på Hisingen utökas trafiken på lördagar. För dem som bor i Tynnered och Älvsborg blir det lättare att ta sig mellan stadsdelarna, då en ytterligare linje som täcker ett större område kompletterar de två tidigare linjerna.

Tydligare lunchpaus för förare
En annan nyhet, som är till fördel för förarna men kan vara nackdel för resenärerna, är att det införs ett uppehåll under lunchtid, 12 – 13 på vardagar och 12.30 – 13.30 på lördagar. Detta för att förarna ska få en ordentlig lunchpaus.

– Alternativet skulle vara om vi hade rastavlösare. Men det går inte att anställa en förare på en timma, då måste man anställa på tre eller fyra timmar och då blir det dyrt.