”Tuffa mål, men inte orealistiska”. År 2025 ska cykelresorna i Göteborg ha tredubblats, från 73.000 till 219.000 per dygn. Och tre av fyra göteborgare ska tycka att de bor i en cykelvänlig stad. Det är visionen i trafikkontorets nya cykelplan. ”Tuffa mål, men inte orealistiska”, säger Mattias Junemo, marknadsanalytiker på trafikkontoret.

– Dels utgår vi ju från en ganska låg nivå, jämfört med andra städer som lyckats bättre med cyklingen.

– Men framför allt föreslår vi en rejäl satsning de kommande tio åren, bland annat ett utbyggt och uppgraderat pendlingsnät, fler enkelriktade cykelbanor, bättre belysning och bättre vinterväghållning, säger Mattias Junemo.

”Nära storstad”
I den nya cykelplanen, för åren 2015-2025, sägs att Göteborg nu håller på att skifta från en ”stor småstad” till en ”nära storstad”. Då kan cykeln bli ett viktigt och hållbart transportmedel på ett helt annat sätt än idag.

21FC.jpg
Även den förra cykelplanen, från 1999, siktade högt; År 2012 skulle Göteborg ha tolv procent cykelresor. Så blev det inte. Trots en överraskande kraftig ökning förra året, ligger andelen nu på cirka sju procent.

Vad pekar på att ni lyckas bättre den här gången?

– Vår inriktning är att höja kvaliteten på det som den förra planen faktiskt lyckades med; en kraftig utbyggnad av mängden cykelbanor, från 360 kilometer 1999 till 470 kilometer år 2012, säger Mattias Junemo.

– Dessutom har cykeln fått en helt annan tyngd i trafikplaneringen idag jämfört med 1999. Nu vill vi gå vidare och komma tillrätta med de problem som finns, helt enkelt skapa en högre kvalitet på cyklingen.

Inte blanda
Det handlar bland annat om att inte blanda fotgängare och cyklister och att skapa bättre trafikflöden för cyklisterna.

– Därför föreslår vi fler enkelriktade cykelbanor framför allt i centrala stan, det ger större möjligheter att skapa system som gynnar cyklisternas framkomlighet. Vi vill också minska antalet konfliktpunkter i korsningarna, säger Mattias Junemo.

Han är huvudförfattare till planen tillsammans med cykelplanerare Malin Månsson på trafikkontoret. Hon instämmer i att det är kvaliteten snarare än kvantiteten som behövs lyftas de kommande åren:

– Om fler ska välja cykeln, måste utformningen av trafiksystemet styras av vad cyklisterna uppskattar och värderar. Ledorden för cykelplanen är att det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla, säger Malin Månsson.

Cykelplanen beskriver hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad genom satsningar på fyra områden; infrastruktur, drift och underhåll, stöd och tjänster samt kommunikation.

Bredare cykelbanor och ny älvförbindelse
Investeringarna beräknas till 2,3 miljarder kronor under tioårsperioden. Här ingår ett upprustat pendlingsnät, bredare cykelbanor, separering mellan gående och cyklister samt en ny förbindelse för gång- och cykeltrafik över Göta älv.

Sedan tillkommer satsningar på drift och underhåll, till exempel bättre beläggningar, cirka 5 miljoner extra per år, förstärkt vinterväghållning på pendelnätet, 1 miljon extra per år. Bättre belysning på hela pendelnätet skulle kosta 100 miljoner kronor.

Samtidigt som antalet cykelresor ska tredubblas ska antalet skadade cyklister minska. Nollvisionen anger att på sikt ska ingen cyklist dödas i trafiken.

Att göteborgarna upplever att staden är anpassad för att cykla i är också ett viktigt mål. År 2013 tyckte 42 procent av de intervjuade att Göteborg är en cykelvänlig stad. Till 2025 ska den siffran öka till 75 procent.

Cykelplanen går nu ut på bred remiss och trafikkontoret vill ha in så många synpunkter och förslag som möjligt. På länken här nedanför finns cykelplanen och information om hur man gör för att tycka till om den.