Dom från Mark- och miljödomstolen. Under onsdagen kom domen från Mark- och miljödomstolen som innebär att Trafikverket nu har tillstånd att bygga Västlänken – under förutsättning att de detaljplaner som berör tunneln blir godkända. Domen innebär nya villkor för bland annat bullernivåer och grundvatteninläckage.

Domen innebär att Trafikverket nu har fått de obligatoriska miljö- och vattentillstånd som behövs för den här typen av byggen. Villkoret är strängare förutsättningar för bland annat grundvatteninläckage och bullernivåer. Hur dessa åtgärder rent praktiskt kommer att påverka tidsplanering och beräknade kostnader ses nu över av Trafikverket.

Trafikverket har inte fått så kallad verkställighet i domen, vilket innebär att de inte kan börja med bygget omedelbart. Först måste domen vinna laga kraft.

Godkända detaljplaner en förutsättning
Nu har berörda parter tre veckor på sig att överklaga onsdagens dom till Mark- miljööverdomstolen, som är nästa instans i ärendet. Avslås ett eventuellt prövningstillstånd dit är saken klar. Annars prövas ärendet på nytt.

– En förutsättning för att tillståndet i domen ska börja gälla är också att detaljplanerna för området godkänns. Detaljplanen för Västlänken utreds av Mark- och miljööverdomstolen i en separat process, och besked beräknas komma i slutet av februari eller början mars, säger Karin Holmström, samordnare för Västlänken inom Göteborgs stad.

Ombyggnadsplanerna vid Olskroken fick också grönt ljus av Mark-och miljödomstolen på onsdagen. Även i detta fall måste detaljplanen vinna laga kraft innan bygget kan starta. Beslut om detaljplanen för Olskroken väntas innan sommaren.
4BEA.jpg

Station Centralen: Illustration Metro Arkitekter

7810.jpg