Uppdaterad utställning. Gå med i en bilpool, hyr en cykel på gatan eller låt barnen gå till skolan på egna ben. Det är några miljötips som göteborgarna får i en ny utställning från trafikkontoret.

Utställningen finns på Ekocentrum, i före detta Vasa sjukhus på Chalmersområdet. Ekocentrum är Sveriges största permanenta miljöutställning sedan tio år tillbaka. Trafikkontoret har varit med och informerat om sin verksamhet sedan 2003, men nu har materialet uppdaterats och skrivits om.

Hållbart resande är målet
– Vi vill vara med i diskussionen om hur vi skapar ett bättre, hållbart samhälle och ge några enkla tips om vad man kan göra redan idag, säger Carin Kling, informatör på trafikkontoret.

Utifrån en stor Göteborgskarta ges olika råd om kollektivtrafik, cyklande, bilpooler, reseplanering, framkomlighet och olika projekt där ett hållbart resande är målet.

– Kartan fungerar som en bra utgångspunkt för guiderna på Ekocentrum att prata om Göteborg och hållbara transporter, säger Carin Kling.

Flera utställare visar goda exempel
Här kan man också plocka med sig broschyrer om hur miljöpåverkan från resorna kan minskas med olika metoder.

– Broschyrerna är främst inriktade mot vad företag kan göra, till exempel ordna bilpooler eller cykelparkeringar för de anställda, säger Carin Kling.

Utställningen bygger både på Ekocentrums egna utställningsdelar och flera utställare som visar lösningar och goda exempel. Från Göteborgs Stad deltar även Göteborg Energi, Göteborg Vatten, Göteborgs Gatu AB – Stadens bud, Göteborgs Hamn AB, kretsloppskontoret samt miljöförvaltningen.