En månad med trängselskatt. Biltrafiken och trängseln på gatorna har minskat, kollektivtrafiken har ökat och blivit mer punktlig. Så ser det ut efter en månad med trängselskatt i Göteborg.

Antalet bilar som passerar de 36 betalstationerna i Göteborg har minskat med 20 procent jämfört med samma tid förra året, vilket stämmer mycket väl med prognoserna.

Och även i övrigt går det mesta enligt planerna. Det var budskapet från Göteborgs Stads trafikkontor, Västtrafik, Trafikverket och Transportstyrelsen som kallat till pressträff på torsdagen för att ge en bild av läget efter en månads trängselavgifter.

”Bra för alla”
– Vi har fått kortare restider och säkrare restider, speciellt på infartslederna, sa Karin Björklind, analytiker vid trafikkontoret.

– Och det är bra för alla i systemet; bilister, yrkestrafik och bussar som fått bättre framkomlighet.

Största minskningarna i restid har det blivit från Kungälv in mot Tingstadstunneln. Snittrestiden i högtrafik har minskat från 22 till 13 minuter.

På de flesta andra infartsleder har det också blivit kortare restider, fast inte lika mycket. Öckeröleden från Hjuvik till Bräckemotet har till exempel minskat från 18 till 15 minuter.

Ökat resande
Expressbussarna har fått klart bättre framkomlighet, både tack vare att biltrafiken har minskat och tack vare investeringar i nya busskörfält.

– Vi ser minskade restider, förbättrad punktlighet och ett ökat resande, som vår kapacitet räcker till för att ta hand om, sa Line de Verdier, projektledare på Västtrafik.

Hon konstaterade att resandet med expressbussarna har ökat med 18 procent och med pendeltågen med 13 procent.

– Ökningen med expressbussarna är större än prognoserna antydde, så jag är glad att vi tog lite extra höjd där, sa Line de Verdier.

– Det ser bra ut. Vi håller det vi lovat resenärerna.

Nya pendelparkeringar
Totalt sett har kollektivtrafiken in mot Göteborg ökat med tre procent mellan januari 2012 och januari 2013.

Allt fler resenärer upptäcker pendelparkeringar och på många håll är det svårt att få en plats, trots att kommunen byggt 900 tillfälliga p-platser. Men fler är på gång, närmast 60 nya plaster vid Jordfallsvägen.

Spårvägens problem med många rostskadade italienska vagnar har inneburit en påfrestning under en vintermånad då kollektivtrafiken fick många nya kunder. Men även det har gått bra.

– Vi använder vår förstärkningsflotta med ett 40-tal bussar, vi flyttar kapacitet från linjer med lägre beläggning till dem där de behövs mer, sa Line de Verdier.

Böneredsvägen får gångbana
– Omflyttningar inom spårvagnstrafiken får vi nog leva med en tid framöver. Men än så länge är det inga stora problem.

Ett problembarn är Böneredsvägen i Kärra på Hisingen, som fått en hel del oönskad genomfartstrafik. De senaste mätningarna visar på 57 procent fler bilar än före trängselskatten, vilket innebär 766 fler fordon per dygn.

– Vi ska bygga en gångbana på Lillekärrsvägen som ligger i anslutning till Böneredsvägen, för att underlätta för de boende i området, sa Anders Roth, miljöchef på trafikkontoret.

– Vi har varit ute och tittat på trafikrytmen och tycker att det går ganska lugnt till, det är en hyfsat trafiksäker miljö.

62 miljoner i januari
I dagarna börjar de första avierna med trängselskatt att skickas ut till bilägarna.

Under den första månaden har 419.600 passager gjorts, vilket gav 62 miljoner kronor i skatteintäkter. Det är nästan lika mycket som i Stockholm (464.000 passager och 69 miljoner kronor.)

Ännu har utländska fordon inte börjat betala trängselskatt. Förslaget att de ska göra det lades fram av en statlig utredning för ett par veckor sedan. Men det dröjer innan ändringen genomförs, kanske ända till 1 jan 2014.