Oklart när båda rören kan öppna. Förstärkningsarbetena i Götatunneln försenas nu ytterligare på grund av brister i den senaste gjutningen. Att riva bort den dåligt gjutna betongen kommer att ta tre veckor. Efter det görs en ny besiktning och först därefter går det att bedöma hur lång tid det kommer att ta att göra om gjutningen. Det går i dagsläget inte att säga när tunneln kan öppnas i båda riktningar igen.

– Det är tråkiga besked vi tvingas ge göteborgarna, men det viktigaste är att vi öppnar en trygg och säker tunnel, säger Markus Rangmar, delprojektledare för deletapp Kvarnberget.

Götatunnelns norra rör har varit stängt sedan i december förra året för förstärkningsarbeten inför bygget av Västlänken. Trafiken har istället fått samsas i tunnelns södra rör.

Har förlängts flera gånger

Dubbelriktningen i södra röret har förlängts flera gånger, senast i mitten av augusti. Arbetet skulle varit klart den 26 september men nu dröjer det ytterligare flera veckor innan trafiken kan återgå till det normala.

– Vi har hela tiden följt arbetet och vår entreprenör har tidigare gjort flera gjutningar i förstärkningsarbetet utan anmärkningar, men det är alltså den senaste gjutningen som brister och då måste detta åtgärdas innan tunneln kan öppna, fortsätter Markus Rangmar.

Trafikverket förklarar förseningarna med att arbetet är komplext och därmed svårbedömt och att de olika juridiska turerna kring arbetet krävt flera omplaneringar. Förseningen ska inte ha någon påverkan på hela Västlänkens tidsplan.