Bättre planerad körning och mjukare inbromsningar gör att bussförarna inom Göteborgs Spårvägars trafikområde Hjalmar sparar både pengar och miljö. Sedan en skonsammare körstil infördes har bränsleförbrukningen minskat med nästan två deciliter per mil.

I drygt två månader har förarna inom trafikområdet Hjalmar på Hisingen aktivt tänkt på att ha en mjukare körstil i det dagliga arbetet. En medvetenhet som lett till att bränsleförbrukningen per mil har gått ned från fem liter till dagens 4,81.

Enligt trafikområdeschefen Lars-Olof Nyqvist är målet att landa på 4,7 liter milen.

− Det är ett realistiskt mål, säger han och berättar att idén föddes när han liksom de andra områdescheferna inom företaget fick i uppgift att fundera på olika sätt att spara pengar.

Även trevligare för resenärerna

− Jag vill ändra attityden hos förarna. Att de ska känna ansvar och stolthet över att vara med och påverka. På det här sättet sparar vi inte bara pengar, utan även miljön och livslängden på våra fordon, säger Lars-Olof Nyqvist.

Dessutom blir resorna trevligare för resenärerna. Anita Nevala, bussförare på Göteborgs Spårvägar, vittnar om positiv respons från de som åker med henne.

− Det är bra att vi nu diskuterar körstil. Senast i förra veckan fick jag beröm av en resenär för att jag körde så mjukt, säger hon.

Vill införa flödesmätare

Lars-Olof Nyqvist ser attitydförändringen som ett första steg. För att ytterligare stärka förarnas ansvarskänsla för bussar, resenärer och miljö vill han gå vidare med att dela in dem i mindre arbetsgrupper, så att de i större utsträckning får köra samma fordon.

I framtiden hoppas Lars-Olof Nyqvist även på att införa flödesmätare i alla bussar.

− Med flödesmätare i fordonen tänker förarna ännu mer på hur de kör. Då kan man hela tiden, varje kilometer, se bränsleförbrukningen under körningen, säger han.

Trafiksäkerheten prioriteras

Pierre Modini, affärsområdeschef för busstrafiken på Göteborgs Spårvägar, säger att möjligheten att ha flödesmätare eller liknande på alla bussar diskuteras i samband med att fordonsdatorerna börjar bytas ut i höst.

Han ser positivt på utvecklingen inom trafikområde Hjalmar. I dagsläget finns dock inga konkreta planer på att införa en mjukare körstil i hela Göteborg.

− Givetvis är det av intresse, men inom andra trafikområden är det andra saker som måste prioriteras. Överhuvudtaget har vi trafiksäkerheten som första prioritet, säger Pierre Modini.

Borde inte en mjuk körstil vara något självklart?

− Jo, absolut. Det är också vår grundinställning. Men när man sätter fokus på frågan ytterligare så ökar förståelsen. Ibland handlar det om att få den där aha-upplevelsen.