Påverkan lär bli större i augusti. I måndags enkelriktades Götatunneln främst på grund av förstärkningsarbeten inför bygget av Västlänken. I normala fall passerar 30 000 bilar varje dygn i det rör som nu är avstängt så påverkan på trafiken blir förstås stor. Men första morgonen flöt trafiken på ungefär som vanligt även om det köade upp på några platser.

Att påverkan inte blev större beror på att många gått på semester vilket minskar trafiken. Det har också gått ut mycket information så att så många som möjligt ska få en chans att planera sina resor.

– Det var nödvändigt att lägga den här enkelriktningen nu när semestern närmar sig och trafiken går ner. Det i kombination med en informationskampanj verkar ha gett oss något av en mjukstart, säger Bertil Hallman, trafikanalytiker på Trafikverket.

Västlänkens största påverkan på trafiken i Göteborg
Under 25 veckor från och med juni kommer Götatunneln att vara enkelriktad på grund av att olika projekt påverkar framkomligheten i tunneln. Det viktigaste arbetet är förstärkningar inför Västlänken som ska korsa Götatunneln på två ställen. Det blir ett tydligt startskott för att Göteborg nu går in i en ännu mer intensiv byggfas.

– Enkelriktningen får en stor systempåverkan på hela Göteborg under 25 veckor. Västlänkens andra arbeten kan få en stor påverkan på trafiken lokalt, men inte på samma övergripande sätt som enkelriktningen, säger Bertil Hallman.

Påverkan i Allén och vid Skeppsbron i rusningstrafik
Mätningar visar att restiderna i Göteborg efter enkelriktningen varit likartade eller kortare än restiderna vecka 21 och vecka 24. De köer som uppstått har varit koncentrerade till rusningstid, främst i Allén och på sträckan mellan Badhusgatan och Centralstationen.

I Allén visar mätningarna att trafiken rullat på i stort sett som vanligt utom under en timme mellan klockan 16 och 17. Då tog sträckan ca 18 minuter i stället för 14 minuter.

Ny utmaning i augusti
Allt pekar på att trafiken kommer att flyta på under sommaren. I augusti när alla bilisterna återvänder från semestern kommer påverkan troligtvis att bli större.

– Ja, vi bedömer att den stora utmaningen blir i augusti. Därför är det skönt att det verkar flyta på bra nu i början. Det ger oss ett bra startläge och en chans att göra finjusteringar i trafikljus och vägvisning, konstaterar Bertil Hallman.

4E34.jpg

Restiden för tisdag 26 juni, blå linjen. Den röda linjen visar medelrestiden under tisdagar vecka 21 och vecka 24.