Rensningen och muddringen av Mölndalsån var det bästa kommunaltekniska projektet i hela Sverige förra året. Det tycker Svenska kommunaltekniska föreningen (SKT) och delar ut sin årliga utmärkelse till Göteborg och Mölndal, för ett gott samarbete.

– Det är vi väldigt stolta över, för det är ett fint pris i branschen, säger Benny Bergstrand, gatuchef på Göteborgs trafikkontor.

Hade inte muddrats på 50 år

Det var efter den osedvanligt regniga hösten och vintern 2006 som Mölndalsån nådde sina högsta nivåer hittills, med allvarliga översvämningar som följd.

I februari 2007 bestämde Benny Bergstrand och hans kollega i Mölndal att försöka göra något radikalt åt saken. Projektledare tillsattes, för Göteborgs del blev det Mats Larsson på trafikkontoret.

– Uppdraget var att inventera och föreslå åtgärder för att öka vattengenomströmningshastigheten. Då blev den mest naturliga åtgärden att sätta igång och muddra, vilket inte hade gjorts på 50 år, säger Benny Bergstrand.

Samarbetar kring reglering av Nedsjöarna

2498_3.jpg
På en sex kilometer lång sträcka har Mölndalsån nu muddrats på cirka 30.000 kubikmeter massor – vilket lämnar plats för 30.000 kubikmeter extra vatten.

– En väldigt stor ökning. Dessutom har projektet fört med sig ett samarbete med Härryda och Bollebygds kommuner kring regleringen av Mölndalsån, som ju egentligen startar uppe i Nedsjöarna vid Hindås, berättar Benny Bergstrand.

Det samarbetet har lett till att normalvattenståndet i Östra och Västra Nedsjön numera ligger ett par decimeter lägre.

”Riskerna är mindre nu”

– De få decimeterna ger en utökad magasineringskapacitet på 500.000 kubikmeter vatten, vilket minskar risken för översvämningar, säger Benny Bergstrand.

Han vill dock inte lova att översvämningsrisken för Mölndalsån är helt borta.

– Nej, det kan man inte säga. Det beror ju också på hur fort vattnet kan rinna ut nere i Göteborg, vid Gullbergsån och Stora hamnkanalen. Det blir svårare om det är lågtryck eller blåser stark sydvästlig vind, så det beror på många faktorer.

– Men riskerna är mindre nu, helt klart.