”Konsekvenserna blir omöjliga att överblicka”. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avslår Folkinitiativet för folkomröstning om trängselskatterna i Göteborg. Det framgår av ett tjänsteutlåtande som blev offentligt på onsdagen.

”Konsekvenserna av ett beslut om att ta bort trängselskatten, skulle vara i princip omöjliga att både överblicka och hantera” skriver stadsledningskontoret och fortsätter:

”Och då inte enbart för Göteborgs Stad utan även för de övriga parter som står bakom överenskommelsen om det Västsvenska paketet, och de redan fattade beslut som ligger till grund för denna överenskommelse”

Uppfyller lagens krav
Stadsledningskontoret konstaterar också att folkinitiativet om folkomröstning om trängselskatt uppfyller lagens krav. Tillräckligt många godkända namnunderskrifter har lämnats in och därför ska Göteborgs kommunfullmäktige ta upp ärendet längre fram i vår.

Hela tjänsteutlåtandet finns att läsa på länken här nedan.