Partierna i KS överens. Kommunstyrelsen sa på onsdagen nej till kravet från Vägvalet att ordna en folkomröstning om trängselskatterna som efter riksdagsbeslut ska införas i Göteborg den första januari 2013.

Kommunfullmäktige fick i början av december in 28 577 namnunderskrifter, varav närmare 23 000 var från personer som bor i Göteborgs kommun. Vägvalet har också lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ordna en folkomröstning i frågan och med kravet att all planering för införandet av trängselskatt stoppas i väntan på folkomröstningens genomförande.

Stadskansliet konstaterar i sitt tjänsteutlåtande att antalet namnunderskrifter räcker för att kunna väcka ärende om folkomröstning i fullmäktige. Men eftersom trängselskatterna beslutas av riksdagen är det inte något som Göteborgs kommunfullmäktige kan besluta om utan det handlar om att uppvakta riksdagen att ändra lagen.

Samtliga partier i kommunstyrelsen är överens om att trängselskatten är nödvändig för att kunna finansiera de stora infrastruktursatsningarna som ingår i det västsvenska paketet.

Frågan kommer nu också att behandlas i kommunfullmäktige.