Redovisning av kommunala tjänsteresor. Drygt nio miljoner kronor sätter Göteborgs Stads förvaltningar och bolag av för att kompensera sina klimatpåverkande utsläpp i samband med tjänsteresor under 2011. Det visar den nya rapport som för tredje året samlar stadens klimatredovisningar.

Det var 2009 som Göteborgs Stads alla förvaltningar och bolag för första gången fick i uppdrag att beräkna och rapportera in sina klimatpåverkande utsläpp. Våren 2011 kunde göteborgarna för första gången ta del av statistiken. Siffror som bland annat ledde till att tio miljoner kronor öronmärktes för att kompensera för de klimatpåverkande resor som gjorts i tjänsten.

En femtedel har inte rapporterat
När nu den tredje rapporten ligger klar lever inrapporteringen fortfarande med en del barnsjukdomar. En av fem verksamheter har av olika skäl inte medverkat.

– Kanske beror det på att vi bytte inrapporteringsmodell, funderar Petter Kjellgren på trafikkontoret och konstaterar att statistiken blir tillförlitligare ju fler som medverkar.

Därför kommer rutinerna att vässas ytterligare inför nästa års inrapportering. Trots något vikande deltagande kan vissa rörelser noteras:

# Totalt redovisade koldioxidutsläpp från tjänsteresor minskar från 6600 ton (2010) till 6200 ton (2011).

# Koldioxidutsläppen i samband med flygresor har ökat med 500 ton under 2011 jämfört med 2010. De korta flygresorna minskar markant.

# Utsläpp i samband med tjänsteresor i bil har minskat med 900 ton koldioxid från 4200 ton (2010) till 3300 ton (2011). Hos bolag och fackförvaltningar noteras en tydlig minskning medan man i stadsdelarna ökat användningen av bil i tjänst.

Investeras i klimatvänligare fordon
De drygt nio miljoner kronor som nu avsätta för klimatkompensation kommer att innebära fortsatta investeringar som på sikt kan ge en grönare stad och omvärld. Exempel på sådana satsningar är: elcyklar, cykelpooler, elbilar och gasbilar och övergång till biogas. Utbildningsinsatser och videokonferensutrustning är andra exempel på viktiga satsningar.

Samtidigt intensifierar trafikkontoret arbetet med att få fler förvaltningar och bolag att delta i rapporteringen av stadens klimatpåverkande utsläpp.

5B0C_3.jpg

Diagrammet visar utsläpp redovisade av verksamheter, jämförelse mellan 2009, 2010 och 2011. Källa: Trafikkontoret