Öppnas för trafik igen i oktober. Norra Hamngatan mellan Brunnsparken och Smedjegatan/Kämpebron har stängts av för fordonstrafik. Detta för att underlätta renoveringen av norra muren längs hamnkanalen. Avstängningen gäller som längst till mitten av oktober.

Sedan tidigare har kollektivtrafiken dirigerats om och det ena körfältet stängts av. Nu gäller alltså avstängningen all fordonstrafik.

– Vi behöver utöka arbetsområdet för att komma åt bättre, det arbete som pågår kräver ganska stora maskiner, säger Johan Landgren, planeringsledare på trafikkontoret.

U-sväng tillåten vid Brunnsparken
Avstängningen innebär begränsade möjligheter för trafikanter att passera området.

– Det går att ta sig in mot Kronhusbodarna, trafikkontoret föredrar att Postgatan används tills vidare. Det är också tillåtet att göra en u-sväng vid Brunnsparken för de bilar som kommer från Östra Hamngatan, säger Johan Landgren.

Stabilare gata efter renoveringen
Kanalmurarna byggdes för 400 år sedan och stått i sin nuvarande form sedan 1800-talet. Huvudsyftet med renoveringen är att stabilisera gatan.

De stora maskiner som just används påverkar bärigheten och kontinuerliga mätningar görs för att säkerställa att gata och murkant inte skadas.

Avstängningen beräknas gälla som längst till mitten av oktober.