Från och med tisdag i nästa vecka kan alla som reser med kollektivtrafiken från Göteborg en kort bit in i Mölndals kommun, göra det utan att stämpla en extra kupong eller köpa områdesladdningen Göteborg +.

Mölndals kommun har tagit initiativ till förändringen och betalar Västtrafik för den. Nyordningen leder till enklare och billigare resor för många resenärer, både mölndalsbor och göteborgare.

– Syftet är att gynna dem som arbetar, bor eller reser i området, så att de slipper betala extra för att de passerar en kommungräns, säger Västtrafiks försäljningschef Maria Holmström.

Korta resor har varit dyra

Den nya, så kallade omlottzonen innebär att månadskortet för Göteborg utökas, över den gamla taxegränsen vid Lana och Dalgångsgatan och ytterligare ett par hållplatser.

– Många som bor nära kommungränsen har upplevt att taxan för relativt korta resor över gränsen varit dyra, säger Ronnie Carlsson, ansvarig för kollektivtrafikfrågor på Mölndals gatukontor.

– Genom att göra Krokslättsområdet till en omlottzon blir resorna väsentligt billigare och vi tror att fler kommer att välja kollektivtrafiken i stället för bilen.

För den som reser på 100-kort kostar resan nu två kuponger i stället för tre. Resor som betalas med enkelbiljett eller sms-biljett blir också billigare och kostar 20 respektive 18 kr. Även det röda dagkortet liksom skolkorten för Göteborgs kommun gäller.

Taxesänkning för dem som passerar Kungälv

Västtrafik inför ytterligare en taxenyhet på tisdag 20 mars. Då kommer den som reser med flerkommunladdning på Västtrafikkortet att få utökad giltighet till en del hållplatser i Göteborgs kommun.

– Förändringen innebär att resenärer som passerar Kungälvs kommun och reser med flerkommunladdningen kan resa en bit in i Göteborg, vilket inte tidigare var möjligt. Det gör att flerkommunladdningen får motsvarande giltighet som kommunladdning Kungälv vid resa mot Göteborg, säger Västtrafiks försäljningschef Maria Holmström.

Utökningen omfattas av resor mellan hållplatserna Eriksdal till Klareberg via Kornhall till Säve station med linje 37. Däremot gäller inte den utökade giltigheten några andra laddningar eller vid resa med 100-kort/maxirabatt, enkelbiljett eller dagkort.