Lättare för gående och cyklande. Östra delen av Kyrkogatan är sig inte lik sedan några veckor. Körbanan är avstängd och uppgrävd, för nu ska den bli gångfartsgata. Precis som resten av Kyrkogatan redan är.

– Ja, om man vill se hur det ska bli är det bara att gå över Östra Hamngatan och titta på västra delen av Kyrkogatan, som varit gångfartsgata sedan 2009, säger Linda Leman, projektledare på trafikkontoret.

Det innebär en gata utan nivåskillnader, bara två mjuka sänkor så att dagvattnet ska rinna till brunnarna. Närmast husen ligger små gatsten, sedan gångvänliga, släta hällar och plattor och i mitten gatsten i ett vackert bågmönster.

Ny belysning

Kyrkogatans östra del ska också få ny belysning och nya cykelpollare, totalt 39 stycken. Och här ska bilarna anpassa sig till de gående. Målet är att det ska bli lättare för gående och cyklande att ta sig till affärer, restauranger och annat på Kyrkogatan.

När gatan nu är uppgrävd, läggs nya vatten-, avlopps- och ledningsrör. I samband med ombygganden ska gångarkader längs Kyrkogatan och Drottninggatan också byggas igen.

Gångarkaderna försvinner

– Arkaderna i kvarteret Perukmakaren, som ramas in av Fredsgatan, Kyrkogatan, Drottninggatan och Östra Larmgatan ska byggas igen. Det arbetet har också börjat, men det står fastighetsägarna för, berättar Linda Leman.

Ombygganden innebär att det är omöjligt för bilar och cyklar att ta sig fram på gatan just nu. Bara trottoarerna är öppna.

Ska vara klart i juli

– Gatan kommer att vara avstängd fram till semestrarna i juli. Då ska Kyrkogatan vara stenlagd och klar. Och sedan flyttar vi över och börjar med precis samma jobb på den östra delen av Drottninggatan, troligen i augusti, säger Linda Leman.

De båda gatsträckorna ingår i samma ombyggnadsprojekt och har en budget på tolv miljoner kronor. De byggs om till gångfartsgator i ett samarbete mellan fastighetsägarna i innerstaden och Göteborg Stad, som delar på kostnaderna.

42B4.jpg