Tidigare än planerat. Hisingsbron skulle börja byggas först i januari, i stället blir det byggstart redan i morgon tisdag 15 november. Den första etappen sker nästan helt under vattnet, så inledningsvis påverkas inte trafiken på land. För sjöfarten innebär det dock att endast den stora farleden i mitten av älven är öppen för trafik.

Se filmen och lyssna på Genvägen hem – soundtrack till ett nytt och närmare Göteborg

– Nu är alla tillstånd klara, men vi har ganska stora restriktioner och får bara göra de grundläggande arbetena i älven mellan den 15 november och den 15 april. Så tillsammans med entreprenören bestämde vi oss för att dra igång så tidigt som möjligt, för att få bättre marginaler i vår, säger Susanne Viberg, byggprojektledare för Hisingsbron på trafikkontoret.

All båttrafik får gå i huvudfarleden
Det mesta av arbetet kommer ske under vattnet och handlar bland annat om att schakta bort bottenmassor, gjuta bottenplattor och lägga ned kulvertar. Det som kommer synas från land är när det gamla ledverket vid gamla Götaälvbron tas bort, vilket i dag sticker upp en bit ovanför vattenytan. Ledverket är ett slags ”påkörningsskydd”, som ska leda båtarna genom den smala passagen mellan bropelarna.

– När vi sänker ner kulvertarna behöver vi stänga av farleden under en lite längre period och det måste vi ansöka om hos Sjöfartsverket 16 veckor i förväg, så det blir någon gång i februari/mars. I övrigt kommer vi behöva göra kortare avstängningar, men det behöver vi inte säga till om riktigt så långt i förväg.

Med några få undantag kommer den 20 meter breda farleden i mitten av älven vara öppen under hela byggprocessen. Däremot stängs sidospannen av, vilket innebär att all båttrafik kommer att få gå i huvudfarleden.

Pålning vid Lilla Bommen
Efter årsskiftet kommer pålbryggor byggas på ömse sidor om farleden i älven. I december påbörjas byggandet av en ny avfart vid Ringömotet. Den kommer att tas i drift på senvintern då nuvarande avfart till Ringögatan som går under Götaälvbron stängs.

– Det man däremot kommer märka av redan nu är att det omedelbart kommer börja pålas i älven vid Lilla Bommen för att så fort som möjligt kunna flytta P-arken.

Först nästa höst kommer de första delarna av själva brospannet komma på plats och sedan kommer bilar, cyklister och gångtrafikanter släppas på i slutet av år 2020. I augusti 2021 planeras spårvagnstrafiken vara igång på den nya bron. Därefter rivs Göta Älv-bron, och ska enligt planerna vara helt borta sommaren 2022.

Stora trafikomställningar väntar
– Det här är en omfattande process som kommer innebära stora trafikomställningar och längre tid att ta sig fram. Därför kan vi bara vädja om göteborgarnas tålamod under de här åren.

De första trafikomläggningarna knutna till Hisingsbron kommer ske i början av nästa år och kommer bland annat att vara knutna till omläggningen av 45:an (läs mer i artikeln som är länkad nedan).

275A.jpg