Ska minska trafikstörningar längre fram. Under 2016 är det tänkt att den nya Hisingsbron ska få byggstart. För att minska trafikstörningar under byggtiden kommer ett antal ledningsomläggningar att göras i vår och sommar. Något som i sig påverkar trafiken i området en kortare period.

− Vi kommer att göra en del ledningsomläggningar nu i vår, av till exempel vatten och el, för att kunna minska trafikstörningarna senare när själva bron byggs, säger Camilla Landén, som är projektledare för omgivningsfrågor för Hisingsbron.

De förberedande arbetena kommer att pågå i ungefär tre månader och göras i två steg. Trolig start är i april-maj. Då kommer delar av trafiken omdirigeras med hjälp av ett antal tillfälliga vägar och infarter i hela Lilla Bommen-området.

Frågor om framkomlighet
På trafikkontoret arbetar man för fullt med att lösa väntade trafikproblem i samband med att Hisingsbron byggs samtidigt som en rad andra byggprojekt pågår i staden. De vanligaste frågorna de får från dem som verkar i området rör framkomligheten till fastigheter.

− Den måste vi lösa. Alla kommer att komma fram till de hotell, garage och arbetsplatser som finns i området. Framför allt kommer vi att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik, säger Anna Ihrén, projektkommunikatör Hisingsbron.

Hon påpekar att alla vinner på att gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras.

– Om fler som har möjlighet kan tänka sig att välja andra alternativ än bilen, så underlättar det för de transporter och fordon som verkligen måste komma fram, säger Anna Ihrén.

Tipsar om trafiken.nu
Ett sätt att planera sin resa i samband med allt som byggs runt om i staden är att ha koll på webbsidan trafiken.nu, som samverkar med både Göteborgs Stad och Västtrafik.

Här kan man läsa om pågående vägarbeten, hur trafiken flyter på de olika lederna och om det är stopp någonstans på grund av en olycka eller annat. Dessutom finns en reseplanerare för den som kanske vill ändra sitt sätt att ta sig till jobbet eller välja en annan väg än den man brukar ta.

− Vi vill verkligen tipsa folk om att använda trafiken.nu. Den ger bra och användbar information om trafikläget, säger Anna Ihrén.

Parallellt med den förberedande entreprenaden pågår även upphandling av huvudentreprenör för Hisingsbron. Anbuden ska vara inne senast den 17 maj. Dessutom väntas detaljplaner och de olika tillstånd som krävs för byggnationen att bli klara under våren.